Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři JUDr. Jaromír Richter
Termín přihlášení 5. 7. 2016
Cena na osobu 900
DPH bez DPH
Kontakt Lenka Puczoková
558 387 152
kurzy@trisia.cz

VÝZNAMNÉ NOVELIZACE ZÁKONA O OBCÍCH

12. 7. 2016 od 08.00 do 13.00 hodinLoutkový sál
Seminář Vás seznámí s novinkami, které pro práci na obci přináší novela zákona o obcích s platností od 1.7.2016. Na semináři se také seznámíte s jednotlivými změnami a jejich dopad na činnost měst a obcí.

Pro koho je kurz určen

Starostům, místostarostům, zastupitelům, tajemníkům a všem úředníkům obcí a měst, jejichž práce je spojena s dobrou znalostí zákona o obcích.

Obsah kurzu

 1. Obecní zřízení v systému veřejné správy – vstup do problematiky.
 2. Vývoj a stav právní reglementace obecního řízení.
 3. Významné aktuální novely zákona o obcích provedené zák. č. 303/2013 Sb. a zák. č. 106/2016 Sb.
 4. Rozbor novelizačních ustanovení platných k 1.7.2016, zejména:
 • změny území obcí
 • národnostní menšiny na veřejné správě v obci
 • oceňování životních událostí občanů
 • nakládání s majetkem
 • vyhrazena působnost zastupitelstva a rady
 • rozšíření referenčních údajů
 1. Rozbor novelizačních ustanovení zákona o obcích provedených „změnovým zákonem“ č. 303/2013 Sb., k novému občanskému zákoníku.
 2. Aplikace pojmů nového občanského práva v obecním řízení, odpovědnost volených funkcionářů obce apod.
 3. Vztah zákona o státní službě a zákona o úřednících územně samosprávných celků.

 

! V případě přihlášení více jak 15 osob bude cena snížena na 800,- Kč bez DPH / osoba. !

Cena zahrnuje pracovní materiály a občerstvení během semináře.

Přihlásit