Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Přednáškový sál
Lektoři Bc. Elen Vontorková
Termín přihlášení 1. 12. 2017
Cena na osobu 1400
DPH vč. DPH
Kontakt Lenka Puczoková
558 387 152
kurzy@trisia.cz

Roční zúčtování daně za rok 2017

8. 12. 2017 od 09.00 do 13.00 hodinPřednáškový sálDaň z příjmů ze závislé činnosti 2017 a 2018
Na semináři budete upozorněni na problematické okruhy ve zdaňování fyzických osob a seznámeni s novelami pro rok 2017 a 2018.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro podnikatele, zaměstnavatele, účetní a všechny zabývající se a účtováním mezd a personální oblastí.

Obsah kurzu

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2017

 • Kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, co musí předložit
 • Kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, dodatečně vyplacené dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani
 • Náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani a žádost o provedení ročního zúčtování

 

Výpočet ročního zúčtování:

 • Výpočet celoročního základu daně
 • Odpočet nezdanitelných částek vč. změn platících již pro rok 2017

 

        Správné uplatnění částky daňového zvýhodnění na dítě při výpočtu ročního   

        zúčtování za rok 2017 vzhledem ke změně výše daňového zvýhodnění v průběhu roku

 • Daňové zvýhodnění formou slevy na dani, formou ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu

 

Povinnosti plátce daně:

 • Lhůta pro výpočet ročního zúčtování, vyplacení přeplatku na dani, doplatku na ročním daňovém bonusu
 • Vedení mzdových listů, uvedení údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 • Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění a potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce
 • Povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou zvláštní sazbou
 • Záloha na daň a zvláštní sazba daně, rozdíly a praktické využití

Informace o připravovaných, případně již schválených změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2017 a od r. 2018:

 

Dotazy, diskuse

 

 

(Puc)