Logo
 
 
Informace o akci
Kontakt Ing. Pavlína Haltofová
558 387 160, 702 246 327
pavlina.haltofova@trisia.cz

Příměstský tábor v TRISII

8. 7. 2019 - 23. 8. 2019 od 07.30 do 16.00 hodin
Příměstský tábor pro 1. stupeň ZŠ, dva prázdninové týdny a dvě různá témata.


https://www.zakulturnitrinecko.cz/news/primestsky-tabor-v-trisii/8. – 12. července 2019 – Týden s angličtinou (1600 Kč)

•    stolní hry v angličtině, zpívání anglických písniček
•    společenské hry a soutěže v angličtině (tichá pošta, pantomima)
•    výroba přáníčka s anglickým textem
•    luštění jednoduchých křížovek a rébusů; vycházky do přírody

19. – 23. srpna 2019 – Týden v pohybu a plný her (1600 Kč)

•      hry na slepou bábu, na třetího, gordický uzel, elektřina, tichá pošta, …
•      výuka vázání uzlů, cvičení s hudbou
•      hledání schovaného předmětu
•      paměťové hry (pexeso, double, piškvorky, lodě, …); vycházky do přírodyPřihlášení na tábor probíhá v pokladně TRISIA, a.s. odevzdáním vyplněného níže přiloženého formuláře a zaplacením ceny, popř. jejím elektronickým zasláním na výše uvedený e-mail a zaplacením nejpozději týden před začátkem tábora vždy však až po potvrzení přihlášky. V ceně je pitný režim, svačinka, oběd a případné materiály.


Některé pojišťovny přispívají na příměstské tábory. Informujte se o této možnosti!
Tábor je určen dětem 1. stupně ZŠ, které chtějí plnohodnotně využít čas prázdnin některou ze zábavných forem dle náplně tábora. Děti se scházejí od 7.30 h.

Hl. vedoucím tábora je: Ing. Pavlína Haltofová, působila jako cvičitelka při ČASPV, držitelka FCE, vedoucí táborů ve Žiaru, vedoucí zájmového klubu pro děti.
 
V den zahájením tábora je nutné dodat:

• potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte (všechna očkování, prodělané infekční choroby a zdravotní omezení, alergie na léky a potraviny, aj.,
• kopii kartičky pojištěnce,
• bezinfekčnost (žádáme vás o opravdu pečlivé vyplnění, případná infekční choroba nebo onemocnění z předcházející exotické dovolené by tak vyvolaly celou řadu problémů),
• souhlas s podáváním léků na táboře.

Na přihlášce uveďte, zda dítě bude chodit z tábora samo, či v doprovodu zákonného zástupce.
Nezapomeňte uvést kontaktní telefony na rodiče, popř. jiné osoby, které budou k dispozici v době konání tábora (řádným vyplněním a dodáním požadované dokumentace sami chráníte své dítě).
Pokud dítě užívá léky, tyto odevzdáte společně s dokumentací hlavnímu vedoucímu letního tábora. Prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění požadovaných zdravotních dokladů.
V případě, že vaše dítě bere nějaké léky, viditelně je označte jeho jménem a doporučeným dávkováním.
Dětem je na táboře zakázáno nechávat si u sebe jakékoliv léky. Výjimku tvoří pouze inhalátory pro astmatiky a látky podávané jako první pomoc při prudkých alergických reakcích.

Táborový řád

Každé dítě musí dodržovat táborový řád. Za porušení táborového řádu bude dítě z dalšího pobytu na táboře vyloučeno.
Případné úmyslné poškození cizího majetku bude hrazeno na náklady rodičů.
Za cennosti, elektroniku, drahé oblečení, peníze a neoznačené věci nepřebírá vedoucí tábora ani TRISIA, a.s. zodpovědnost.

Na táboře je přísně zakázáno:

•    konzumace alkoholických nápojů
•    užívání omamných a návykových látek (kouření)
•    fyzické i psychické šikanování ostatních účastníků tábora
•    krádeže
•    svévolné opuštění areálu TRISIA, a.s.