Logo
 
 

Otevřený dopis ředitelky společnosti TRISIA

Zamítnutí insolvenčního návrhu
Vážení obchodní partneři,


dovolujeme si Vám oznámit, že po nekonečně dlouhých 12 měsících bylo pravomocně ukončeno řízení o návrhu na zahájení insolvenčního řízení podané ze strany Bc. Ladislava Regnarda a Terézie Regnardové. Insolvenční návrh byl Krajským soudem v Ostravě usnesením ze dne 21.3.2017 odmítnut  z důvodu, že navrhovatelé neuvedli žádné skutečnosti dané insolvenčním zákonem, které by nasvědčovaly neschopnosti dlužníka plnit své závazky, neuvedli žádné skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že dlužník je v platební neschopnosti nebo že souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.  Navrhovatelé taktéž neuvedli žádné skutečnosti dané insolvenčním zákonem, které by osvědčovaly úpadek nebo  nasvědčovaly hrozícímu úpadku dlužníka. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno dne 25.10.2017  usnesením  Vrchního soudu v Olomouci, jakožto odvolacího soudu. Insolvenční řízení trvalo tak dlouho, jelikož navrhovatele neustále podávali bezdůvodná nebo zmatečná odvolání a mimořádné opravné prostředky (nikoliv k meritu věci), kterými se musely zabývat soudy všech instancí.   

Společnost TRISIA, a.s., nyní bude postupovat  v souladu s § 425 insolvenčního zákona, tzn.  po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí od odmítnutí insolvenčního návrhu soudem požádá  insolvenční soud o  vyškrtnutí společnosti TRISIA, a.s.,  ze seznamu dlužníků.

Děkujeme touto cestou všem svým klientům, zaměstnancům i partnerům za důvěru, kterou jste nám projevovali  po celou dobu od podání insolvenčního návrhu až do pravomocného skončení insolvenčního řízení, a velmi se omlouváme za případné nepříjemnosti, které Vám mohla situace okolo insolvenčního návrhu způsobit. Bohužel tuto situaci jsme nemohli  nijak ovlivnit. Insolvenční zákon je takto nastavený a v podstatě kdokoliv takto může bezdůvodně pošpinit dobré jméno i stabilní  a solventní společnosti, aniž by ta tomu mohla jakkoliv předejít. 


Těšíme se na další spolupráci s Vámi.S pozdravem


PhDr. Stanislava Hauerová
ředitelka společnosti  TRISIA


Originál dopisu naleznete v příloze vpravo nahoře.
Mohlo by Vás zajímat
5. 10. 2021