DPH ve vazbě na účetnictví v roce 2022
Ing. Dagmar Fitříková a Ing. Dagmar Procházková

PŘIDAT DO KALENDÁŘE

KDY

22. 3. 2022 od 9.00 do 14.00 hodin

KDE

Společenský sál

CENA

1900,- Kč

PŘIHLÁSIT

BENEFIT TŽ-MS

Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH, které činí plátcům v praxi potíže.

U vybraných obchodních případů bude prezentován postup při uplatnění DPH v návaznosti na uvádění údajů v daňovém přiznání k DPH a kontrolním hlášení včetně doporučeného postupu při jejich zaúčtování.  V rámci výkladu budou účastníci upozorněni na změny v oblasti DPH provedené v roce 2022 se zaměřením na oblast fakturace, ručení příjemce zdanitelného plnění, režim přenesení daňové povinnosti a další vybrané okruhy.

 

Co se na kurzu dozvíte?

 • Přehled změn provedených v oblasti DPH a účetnictví v roce 2021/2022 - rekapitulace důležitých změn.
 • Daňové doklady v roce 2022, účetní doklad – pravidla fakturace, daňový a účetní doklad, typy daňových dokladů, povinnost vystavit a doručit daňový doklad, nesprávné popř. chybějící údaje.
 • Základ daně a výpočet daně - položky zahrnované do základu daně, postup při výpočtu daně, zaokrouhlení celkové úplaty při platbě v hotovosti, vyúčtování zálohy.
 • Institut ručení za nezaplacenou daň – praktický postup při kontrole přijatých daňových dokladů, návrh na doplnění smluvních ujednání ve vazbě na institut ručení a zajištění daně včetně postupu při zaúčtování.
 • Přenesení daňové povinnosti na příjemce při poskytování stavebních nebo montážních prací – vysvětlení principů režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce z pohledu DPH ve vazbě na účetnictví, upozornění na možné chyby a postup při jejich nápravě.
 • Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně – rozsah a výše nároku na odpočet daně včetně doporučeného postupu při zaúčtování uplatněného nároku, časové hledisko pro uplatnění nároku na odpočet daně, prokazování nároku na odpočet daně.
 • „Manažerská vozidla“ - postup při uplatnění odpočtu daně při pořízení dlouhodobého majetku využívaného i pro jiné účely než související s ekonomickou činností ve vazbě postup při zaúčtování.
 • Finanční bonusy, nepřímé bonusy a skonta v roce 2022 – postup při uplatnění DPH při poskytování množstevních rabatů, nepřímých bonusů a skont za platbu před lhůtou splatnosti, včetně doporučeného postupu při zaúčtování.
 • Inventarizační rozdíly – z pohledu DPH a daně z příjmů, včetně doporučeného postupu při zaúčtování, promítnutí korekce původně uplatněného odpočtu v DAP k DPH.
 • Oprava týkající se minulého účetního období – upozornění na změny v oblasti oprav chyb minulých účetních období v účetnictví včetně doporučeného postupu z pohledu DPH.
 • Fakturace v cizí měně v tuzemsku a ve vztahu k zahraničí – tuzemské a zahraniční obchodní transakce realizované v cizí měně, pořízení a dodání zboží v rámci EU, postup při přepočtu cizí měny pro účely DPH ve vybraných případech včetně doporučeného  postupu při zaúčtování.
 • Diskuze

 

Účastníci obdrží pracovní materiály, cena za seminář zahrnuje občerstvení.

 

Už se těšíme na vaše úsměvy! Nyní už bez roušek :-)

 

Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Základy znakového jazyka

4. 10. 2022 - 17. 1. 2023 • každé úterý od 16.00 do 17. hodin

ODEBÍREJTE NOVINKY E-MAILEM

Chcete vědět s předstihem, co pro vás chystáme a co se u nás děje nového? Nanejvýš jednou týdně od nás dostanete email s informacemi, které by vás rozhodně neměly minout.

Recepce

+420 558 387 111
KONTAKTY

Pokladna

+420 558 387 112
predprodej@trisia.cz

Sledujte nás

Facebook TRISIA Instagram TRISIA Youtube TRISIA

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA