Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Učebny
Počet lekcí 32 lekcí
Rozsah kurzu 64 vyučovacích hodin (2 hodiny týdně), 75 Kč / vyuč. hodina
Lektoři Lektoři s jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí
Termín přihlášení 30. 9. 2016
Cena na osobu 4800
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Jazykové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé

10. 10. 2016 - 30. 6. 2017 v 17.00 hodinUčebny
angličtina, němčina, ruština.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny věkové kategorie. Je rozdělen na začátečníky, mírně pokročilé. Zájemci jsou rozdělení do skupin na základě vstupního auditu.

Obsah kurzu

Začátečníci

Osvojení slovní zásoby, rozvoj ústního vyjadřování a schopnosti vést dialog ve standardních životních a pracovních situacích. rozvoj naslouchání, písemného projevu, osvojování základů gramatiky a další dle individuálních schopností účastníků a koncepce výuky dohodnuté s lektorem.

Mírně pokročilí

Další rozvoj jazykových dovedností a efektivnější zvládnutí jazyka v řečových dovednostech s důrazem na rozvoj komunikativních a dorozumívacích schopností. Dále pak rozšiřování znalostí gramatiky a slovní zásoby, trénink naslouchání a reprodukce zvukových nahrávek aj.

 

Používáme moderní výukové postupy a osvědčené učebnice.

V kurzech rovněž používáme moderní výukové postupy s využitím internetu a speciálně připravované materiály, které odpovídají požadavkům daného kurzu.

Výstupy

Naučit se základy jazyka. Pochopit gramatiku, naučit se základní slovíčka a osvojit si užitečné fráze potřebné při cestování. Ztratit ostych z mluvení. Výuka zahrnuje prvky trénování paměti.

 

 

 

 

(Mar)

Přihlásit
Mohlo by Vás zajímat