Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Učebny
Rozsah kurzu 48 výukových hodin (2 dny v týdnu x 6 vyučovacích hodin)
Lektoři Lektoři s jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí
Termín přihlášení 25. 3. 2015
Cena na osobu 6655
DPH vč. DPH
Kontakt Helena Pajurková
558 387 123, 720 948 415
akce@trisia.cz

Angličtina s policejní tematikou

1. 4. 2015 - 30. 4. 2015 od 13.00 do 19.00 hodinUčebnyJarní akce 50% sleva!!
NA TENTO KURZ LZE UPLATNIT SLEVU 50% ÚČASTNICKÉHO POPLATKU PRO KAŽDOU DRUHOU PŘIHLÁŠENOU OSOBU.

Speciálně připravený intenzivní kurz komunikace v angličtině v rozsahu 48 vyučovacích hodin pro policejní praxi.
Kurz je zaměřen na zlepšení a zvýšení sebejistoty při komunikaci v anglickém jazyce a na prohloubení znalostí v odborné slovní zásobě a práci s odbornými texty.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro příslušníky Policie ČR, Městských Policií a bezpečnostních agentur, kteří dosáhli znalostí na úrovni A2, t.j. základní slovní zásoba pro zvládání komunikace v jednoduchých běžných frázích a větách.

Kurz není určen pro začátečníky.

Na základě vstupního ověření jazykové úrovně, bude kurz odborně připraven a přizpůsoben tak, aby vyhovoval všem účastníkům.

Obsah kurzu

Tematické bloky týkající se komunikace v oblasti:

- trestní činnost a organizovaný zločin

- ochrana veřejného pořádku a bezpečnost

- bezpečnost silničního provozu

- mezinárodní spolupráce

Poznámka: Obsah lze upravit nebo přizpůsobit na základě reálných a specifických požadavků účastníků.

Výstupy

- Získání a upevnění znalostí v základní slovní zásobě v jednotlivých tematických oblastech.

- Zdokonalení komunikačních dovedností v angličtině pro běžnou policejní praxi v terénu i pro práci v kanceláři.

- Zdokonalení úrovně a získání větší jistoty v komunikaci s cizinci a při poskytování informací.

- Zlepšení komunikační schopnosti při mezinárodní spolupráci.

- Osvojení práce s odbornými texty a při vyplňování formulářů o dopravní nehodě.

Přihlásit
Mohlo by Vás zajímat