Logo
 
 
Informace o akci
Počet lekcí 32 lekcí
Rozsah kurzu 64 vyučovacích hodin (2 hodiny týdně), 75 Kč / vyuč. hodina
Lektoři Lektoři s jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí
Termín přihlášení 29. 9. 2017
Cena na osobu 4800
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Jazykové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé

30. 6. 2018 od 17.00 do 19.30 hodin
Angličtina, němčina, ruština.

Pro koho je kurz určen

Pro všechny věkové kategorie.

Vstupní předpoklady

Na základě vstupního auditu budete rozděleni do skupin na začátečníky a mírně pokročilé.

Obsah kurzu

Začátečníci

 • Osvojení slovní zásoby,
 • rozvoj ústního vyjadřování a schopnosti vést dialog ve standardních životních a pracovních situacích,
 • rozvoj naslouchání a písemného projevu,
 • osvojování základů gramatiky,
 • další dle individuálních schopností účastníků a koncepce výuky dohodnuté s lektorem.

Mírně pokročilí

 • Další rozvoj jazykových dovedností,
 • efektivnější zvládnutí jazyka,
 • rozvoj komunikativních a dorozumívacích schopností,
 • rozšiřování znalostí gramatiky a slovní zásoby,
 • trénink naslouchání a reprodukce zvukových nahrávek aj.

 

Používáme moderní výukové postupy, osvědčené učebnice a individuálně připravované materiály. Výuka také zahrnuje prvky trénování paměti.

Výstupy

 • Naučíte se základy jazyka,
 • pochopíte gramatiku,
 • osvojíte si základní slovíčka a užitečné fráze potřebné při cestování,
 • ztratíte ostych z komunikace.

 

(Mar, Bie)

Mohlo by Vás zajímat