Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Evangelický kostel
Kontakt Ing. Zuzana Ruszová
558 387 122
reklama@trisia.cz

Schola Gregoriana Pragensis - Svatováclavský hudební festival

25. 9. 2017 v 18.00 hodinEvangelický kostelKoncertní předplatné
Mužský pěvecký sbor, který se věnuje středověké duchovní hudbě se zaměřením na interpretaci gregoriánského chorálu. Vystoupí pod vedením Davida Ebena a jeho hostem bude Hana Blažíková - soprán, gotická harfa.
Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987 (D. Eben absolvoval na pařížské konzervatoři obor „dirigování gregoriánského sboru“ a v následující sezoně působil jako dirigent Choeur Grégorien de Paris).

Sbor se intenzivně věnuje nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Norsko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Izrael). Nahrávky souboru na CD získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, „Zlatá Harmonie“ za nejlepší českou nahrávku roku).

Práce souboru se soustřeďuje jednak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10. – 11. století, jednak na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13. – 15. století.

Program koncertu:
FRANCIE VE 14. STOLETÍ
Cantio Plebs Domini (Ať se lid Boží raduje v tento den…)
Hymnus Ave maris stella (Buď zdráva, hvězdo mořská…)
Guillaume de Machaut: Gloria (Sláva na výsostech Bohu…)
Lectio Epistolae (Čtení z Epištoly)
Alleluia Virga Iesse floruit (Vykvetl výhonek Jesse…)
Sequentia Ave virgo singularis (Buď zdráva, panno jedinečná…)
Mariam matrem virginem (Marii, panenskou matku vzývejte…)

DVORSKÁ HUDBA GUILLAUME DE MACHAUT (1300-1377)
virelay - Foy porter (Věrně chci setrvat)
ballade - Riches d´amour (Bohatství lásky)
instrumentální anonym - Faenza Codex no. 42
motet - Dame je sui cilz qui vueil / Fins cuer doulz (Paní, rád pro vás budu trpět / Vznešené milé srdce)

SVĚTSKÁ A MILOSTNÁ LYRIKA VE STŘEDNÍ EVROPĚ 14. STOLETÍ
Prima declinatio (První deklinace, pádů regulace ...)
Mülich von Prag: Nu siht man aber beide (Nyní je opět vidět pole i lučinu)
Dřěvo sě listem odievá
Otep myrhy mněť mój milý

ČESKÉ ZEMĚ ZA KARLA IV.
Svatý Václave
Kyrie Fons bonitatis (Pane, prameni dobroty…)
Alleluia Ave Benedicta / tropus O Maria celi via (Buď zdráva, požehnaná Maria…)
Hymnus Lux vera lucis (Pravé světlo skrápí oblohu paprskem…)
Quae est ista (Kdo je ta, jenž vychází jako jitřenka)
Nigra sum (Jsem černá, ale nádherná…)
Jezu Kriste ščedrý kněže
Moteto Christus surrexit vinctos-Chorus nove-Christus surrexit  (Kristus vstal a vyvedl spoutané ze žaláře)
V prodeji od: 3. 7. 2017, 15:00 hodin
Vstupné: 160 Kč, studenti, důchodci, ZTP 90 Kč, děti zdarma
Upozornění: Divadelní předplatitelé mají na Svatováclavský hudební festival bezplatný vstup. Studenti, důchodci a ZTP mohou využít slevu pouze na pokladně. Na tuto akci lze uplatnit Benefit TŽ - MS.