Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková
Termín přihlášení 9. 5. 2019
Cena na osobu 1800
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Novela zákona o DPH a změny v roce 2019

16. 5. 2019 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Seminář je zaměřen na výklad změn v oblasti DPH pro rok 2019 včetně dopadu těchto změn do praxe. Novela zákona o DPH (daňový balíček), která obsahuje více než 280 změn, byla schválena Poslaneckou sněmovnou dne 12.3.2019 s účinností od 1.4.2019.

Obsah kurzu

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP, změny v roce 2019 a jejich účinnost.
 • Vymezení základních pojmů – změny pro rok 2019 a jejich dopady na praktickou aplikaci DPH (úplata, uskutečněné plnění, dotace k ceně, osoby povinné k dani, leasing, nájem).
 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2019, přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %)
 • Digitální služby – zavedení limitu u digitálních služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani.
 • Vznik povinnosti přiznat daň – změny v určení dne uskutečnění plnění ve specifických případech.
 • Nová pravidla pro nakládání s poukazy – vymezení pojmu, dodání zboží nebo poskytnutí služby s využitím poukazu, základ daně u víceúčelového poukazu, možnosti provedení opravy.
 • Základ daně a výpočet daně – cena obvyklá, položky zahrnované do základu daně, směna, platby virtuální měnou, nový způsob výpočtu DPH, zaokrouhlení daně, přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy. 
 • Oprava základu daně – den uskutečnění opravy, specifická pravidla v případě reorganizace, přerušení lhůty pro opravu, rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek, uvádění oprav v DAP k DPH.
 • Daňové doklady a související problematika – povinnost doručit daňový doklad, souhrnný daňový doklad a jeho využití v praxi, přepočet cizí měny na daňových dokladech. 
 • Nárok na odpočet daně – korekce odpočtu u významných oprav a při změně režimu. 
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, změny v roce 2019.
 • Dodání a nájem nemovitých věcí – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, omezení možnosti zdaňovat nájem v roce 2021.
 • Pokuty za porušení povinností spojených s KH – rozšíření možností uložení pokuty, jejíž výše je v kompetenci správce daně. Doporučení, jak eliminovat rizika uložení pokuty.
 • Ostatní změny – vracení daně, elektronická podání, časový nesoulad, zrušení registrace na žádost.  
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Lektorka:

Ing. Dagmar Fitříková - podniká jako daňový poradce se specializací na daň z přidané hodnoty s mnohaletou praxí ve státní správě na úseku DPH. V současné době působí v poradenské firmě ABC Taxes, s.r.o. v Ostravě a věnuje se lektorské a publikační činnosti zaměřené na problematiku DPH.

V ceně semináře jsou zahrnuty materiály a občerstvení.

 

(Mar)

Mohlo by Vás zajímat