Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Zrcadlový salonek
Počet lekcí 10
Lektoři Mgr. Lucie Olszarová
Cena na osobu 1600
Kontakt Ing. Pavlína Haltofová
558 387 160, 702 246 327
pavlina.haltofova@trisia.cz

Školáci, zdokonalujte se! - 2. sk. - Český jazyk

21. 1. 2020 od 15.45 do 16.45 hodinZrcadlový salonek10 týdnů s českým jazykem pro přijímací zkoušky na SŠ
Kurzy budou probíhat v úterky formou semináře pro max. 6 žáků, aby byl zajištěn individuální přístup. Do 31. 3. 2020.

Pro koho je kurz určen

Pro všechny žáky základních škol, kteří se chtějí připravit na přijímací zkoušky na střední školy, či si chtějí zopakovat český jazyk.

Obsah kurzu

1. Slovní druhy

2. Větné členy

3. Stavby souvětí, stavby slova

4. Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí

5. Skupiny hlásek

6. Synonyma, antonyma, homonyma

7. Práce s textem

8. Stylistika

9. Slohové útvary

10. Literární pojmy

 

(pH)