Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Učebny
Počet lekcí 10 + 10
Lektoři lektorky Mgr. Olszarová a Ing. Haltofová
Cena na osobu 3000
Kontakt Ing. Pavlína Haltofová
558 387 160, 702 246 327
pavlina.haltofova@trisia.cz

Příprava na přijímací zkoušku na střední školy - 1. sk.

21. 1. 2002 - 24. 3. 2002 od 15.45 do 18.00 hodinUčebny10 + 10 matematika s českým jazykem
Pro kompletní přípravu žáka na přijímací zkoušky na SŠ v 6členné skupince každé úterý.

Pro koho je kurz určen

Pro ty žáky, kteří chtějí projít celou základoškolskou matematikou a českým jazykem a připravit se s profesionálními lektory na přijímací zkoušky na střední školy.

Obsah kurzu

Matematika od 15:45 - 16:45 h

1. Dělitelnost, převody jednotek, operace s čísly

2. Algebraické výrazy

3. Mocniny, odmocniny

4. Rovnice, nerovnice

5. Poměr, procenta

6. Úlohy, vlastnosti rovinných útvarů

7. Slovní úlohy

8. Obvody a obsahy rovinných útvarů,

9. Objemy a povrchy těles

10. Úlohy z geometrie

Český jazyk bude probíhat od 17.00 h do 18.00 h

1. Slovní druhy

2. Větné členy

3. Stavby souvětí, stavby slova

4. Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí

5. Skupiny hlásek

6. Synonyma, antonyma, homonyma

7. Práce s textem

8. Stylistika

9. Slohové útvary

10. Literární pojmy

 

Kurz je možné absolvovat zvlášť, tj. pouze matematiku, nebo pouze češtinu. Viz. nabídka Trisia, za 1600 Kč.

 

(pH)