Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Rozsah kurzu 5 hodin
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Christian Žmolik
Termín přihlášení 6. 3. 2020
Cena na osobu 1800
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

DPH a daň z příjmů 2020 | Nový termín

25. 5. 2020 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Tento kurz se uskuteční jako náhradní termín za původní konání 13. března.

Obsah kurzu

Seminář nabízí výklad vybrané problematiky uplatňování daně z příjmů ve vazbě na DPH se zaměřením na obchodní případy a situace, které se v praxi plátců často vyskytují. Pozornost bude věnována i vybraným případům, které souvisí s podáním přiznání k daní z příjmů. V rámci semináře budou poskytnuty informace o schválených a navrhovaných změnách v oblasti DPH a daně z příjmů v roce 2020.

Cílem semináře je konfrontovat vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH podle právního stavu platného pro rok 2020 se zaměřením na problematiku související s podáním přiznání k dani z příjmů za rok 2019. 

Aktuální informace a upozornění na změny v roce 2020

  • stručný přehled změn v oblasti daně z příjmu v roce 2020
  • změny v oblasti DPH pro rok 2020

 

Vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH

  • nakládání s majetkem (pořízení majetku a prodej majetku, vyřazení majetku z obchodního majetku)  
  • převody nemovitostí z pohledu daně z příjmů a DPH – stavba jako součást pozemku, převody nemovitosti, převody ostatního majetku, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení
  • technické zhodnocení provedené jinou osobou než vlastníkem
  • inventarizační rozdíl (manko) z pohledu daně z příjmu a DPH
  • paušální výdaj na dopravu
  • množstevní slevy a bonusy
  • zaměstnanecké benefity, podmínky na pracovišti
  • další problematika z oblasti daně z příjmů a DPH dle zájmu účastníků semináře

  

Vybraná sdělení MF ČR a GFŘ pro oblast daně z příjmů a DPH

Vybrané zápisy z jednání Koordinačních výborů Komory daňových poradců

Vybrané rozsudky týkající se daně z příjmů a DPH (judikatura NSS a SDEU)

 

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

 

Lektoři:

Ing. Dagmar Fitříková - podniká jako daňový poradce se specializací na daň z přidané hodnoty s mnohaletou praxí ve státní správě na úseku DPH. V současné době působí v poradenské firmě ABC Taxes, s.r.o. v Ostravě a věnuje se lektorské a publikační činnosti zaměřené na problematiku DPH.

Ing. Christian Žmolik - absolvent ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, obor národohospodářství. Působil jako metodik daně z příjmů právnických osob ve státní správě. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční. Držitel certifikátu v oblasti výzkumu a vývoje. Nyní pracuje jako daňový poradce ve společnosti ABC.TAXES, s.r.o.

 

V ceně semináře jsou pracovní materiály a občerstvení.

 

(Mar)

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlásit