Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Rozsah kurzu 5 hodin
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková
Termín přihlášení 16. 6. 2020
Cena na osobu 1800
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Praktické uplatňování DPH a změny v oblasti sazeb DPH v roce 2020 | Nový termín

23. 6. 2020 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2020. V rámci výkladu bude poskytnut návod, jak prakticky aplikovat provedené změny včetně opatření týkající se nouzového stavu. Součástí semináře bude i upozornění na změny v oblasti DPH, které jsou v legislativním procesu a jejichž účinnost nastane v průběhu roku 2020.

Vážení klienti, vzhledem ke změně systému přihlášek na kurzy a semináře vás prosíme o registraci na našem prodejním portálu . Registrace a přihlášení do našeho portálu vám usnadní i orientaci ve vašich nákupech (přihláškách), doporučujeme ji proto využívat vždy.

Obsah kurzu

 

Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2020. V rámci výkladu bude poskytnut návod, jak prakticky aplikovat provedené změny včetně opatření týkající se nouzového stavu. Součástí semináře bude i upozornění na změny v oblasti DPH, které jsou v legislativním procesu a jejichž účinnost nastane v průběhu roku 2020.

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální informace GFŘ, připravované změny v oblasti DPH v legislativním procesu, novela daňového řádu a její dopad na DPH. 
 • Opatření v oblasti DPH souvislosti s nouzovým stavem a jejich aplikace v praxi.
 • Změny v oblasti intrakomunitárních dodávek - implementaci směrnice, kterou se zavádí prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy, tzv. quick fixes (přemístění obchodního majetku, konsignační sklady, řetězové obchody, podmínky pro osvobození, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu).
 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2020, přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %), praktický postup při vyúčtování záloh na dodávky tepla a vody ve vazbě na změny sazeb DPH
 • Oprava základu daně a výše daně – základní pravidla, praktický postup, opravný daňový doklad, možnosti provedení opravy u nedobytných pohledávek, uvádění oprav v DAP k DPH a kontrolním hlášení.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, použití právní fikce, upozornění na časté chyby.
 • Využití majetku v rámci podnikání – pořízení a prodej, oprava a úprava odpočtu  - příklady, převody pozemků – specifické situace, vyřazení majetku pro soukromou potřebu, poskytnutí majetku bez úplaty.
 • Kontrolní hlášení v roce 2020 – praktické příklady, reakce na výzvu správce daně možnosti prominutí pokut ze zákona v roce 2020.
   
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Lektorka:

Ing. Dagmar Fitříková - podniká jako daňový poradce se specializací na daň z přidané hodnoty s mnohaletou praxí ve státní správě na úseku DPH. V současné době působí v poradenské firmě ABC Taxes, s.r.o. v Ostravě a věnuje se lektorské a publikační činnosti zaměřené na problematiku DPH.

V ceně semináře jsou pracovní materiály a občerstvení.

 

(Mar)