Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Rozsah kurzu 5 hodin
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková
Termín přihlášení 9. 2. 2021
Cena na osobu 1800
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Uplatňování DPH v roce 2021

16. 2. 2021 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sálseminář bude ONLINE
Seminář bude zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného od 1. 1. 2021. V rámci semináře bude upozorněno i na další změny připravované v oblasti DPH, jejichž platnost nastane v roce 2021.

Obsah kurzu

 • Dodávky zboží v rámci EU – režim skladu, řetězové obchody, podmínky pro osvobození, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.
   
 • Dodání a nájem nemovitých věcí – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, upozornění na omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení, dotace na nájem v rámci opatření spojených s pandemií.
   
 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2020 a 2021.
   
 • Daňové doklady a související problematika – typy daňových dokladů a jejich využití v praxi, výpočet daně, zaokrouhlení, přepočet cizí měny.  
   
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby.
   
 • Nárok na odpočet daně – lhůty, výše nároku, korekce odpočtu v rámci krácení a poměrování, vracení nesporné části nadměrného odpočtu.  
   
 • Vybraná problematika – inventarizační rozdíly, časový nesoulad, bonusy, nové formuláře od 1. 1. 2021, registrace k DPH (registrační řízení, novinky pro rok 2021).
   
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.
 

Přihlásit