Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková
Termín přihlášení 17. 9. 2014
Termín platby 17. 9. 2014
Cena na osobu 1280
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Praktické uplatňování DPH v roce 2014. Upozornění na připravované změny pro rok 2015.

23. 9. 2014 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Seminář je zaměřen na vybrané případy z praxe podle právního stavu platného od 1. 1. 2014. Výklad bude podán s využitím konkrétních příkladů včetně jejich řešení ve vazbě na daňové přiznání k DPH. V průběhu semináře budou účastníci upozorněni na důležité změny v oblasti DPH, jejichž účinnost se předpokládá ve druhém pololetí roku 2014 a od 1. 1. 2015.

Obsah kurzu

Aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH • výklady MF ČR a GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR.

 • Informace o připravovaných změnách v roce 2015 – sazby DPH • podmínky pro osvobození od daně při dodání nemovitých věcí •  rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku •  zvláštní režim pro správu daně • kontrolní výkaz. 
 • Předmět DPH •  příklady zdanitelných plnění z praxe • upozornění na časté chyby • specifické případy zdanitelných plnění • dodání zboží a poskytnutí služby pro účely nesouvisející s ekonomickými činnostmi
 • Praktický postup při určení místa plnění u zboží a služeb • použití základního pravidla podle § 9 ZDPH a podle výjimek vymezených v § 10 až §10k ZDPH
 • Den uskutečnění zdanitelného plnění ve vazbě na účetnictví a daňovou evidenci • příklady  
 • Daňové doklady • náležitosti daňového dokladu specifické typy daňových dokladu • doklady na plnění v režimu „reverse chargé“ • praktické příklady
 • Základ daně, výpočet daně, sazby daně
 • Režim přenesení daňové povinnosti • přehled plnění podléhajících přenesení v tuzemsku • režim „revesre charge“ u plnění v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím
 • Nárok na odpočet daně • za jakých podmínek je možné nárok uplatnit • odlišnosti postupu při krácení nároku poměrným a krátícím koeficientem
 • Bonusy a slevy z hlediska DPH včetně výkladů a stanovisek GFŘ k této problematice
 • oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvečním řízení
 • Souhrnné hlášení • kdo a kdy podává souhrnné hlášení  • praktický postup při vyplnění hlášení  • forma podání  •  období pro podání souhrnného  hlášení
 • Institut vracení DPH z jiných členských zemí EU  • praktický postup  • v kterých případech je vhodné jej využít
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.
Přihlásit