Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Rozsah kurzu 5 hodin
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková
Termín přihlášení 5. 11. 2021
Cena na osobu 1900
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

DPH v roce 2021/2022 - změny a další aktuální problematika

12. 11. 2021 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Seminář bude zaměřen na vybrané oblasti DPH podle právního stavu platného v roce 2021 s upozorněním na změny pro rok 2022. V rámci semináře bude upozorněno i na povinnosti spojené s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2021.

Obsah kurzu

  • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, nové informace GFŘ.
  • Změny v oblasti DPH v roce 2022.
  • Internetové obchody – režim jednoho správního místa. „prodej zboží na dálku“, zvláštní režim při dovozu zboží.
  • Obchodní majetek plátce – praktický postup v oblasti nakládání s majetkem ve vazbě na DPH. 
  • Přepočet cizí měny – postup při přepočtu cizí měny u tuzemských i přeshraničních plnění.
  • Opravné daňové doklady – typy daňových dokladů ve vazbě na jednotlivé opravy, upozornění na odlišnosti, promítnutí oprav v DAP k DPH a kontrolním hlášení.    
  • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – fikce režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, párování údajů v kontrolním hlášení.
  • Závěr roku – sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2021, specifické postupy.  
  • Správa DPH -  záloha na nadměrný odpočet, úrok z prodlení, další vybraná problematika.   
  • Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

V ceně semináře jsou materiály a občerstvení.

 

 

(Ma)