Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Společenský sál
Rozsah kurzu 6 hodin
Lektoři JUDr. Bořivoj Šubrt
Termín přihlášení 9. 11. 2021
Cena na osobu 2040
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

PRACOVNÍ DOBA, její právní a mzdové souvislosti a aktuality v pracovním právu 2021 a 2022

16. 11. 2021 od 08.00 do 14.00 hodinSpolečenský sál
Seminář s JUDr. Bořivojem Šubrtem ke změnám a aktualitám v zákoníku práce týkající se pracovní doby a její právní a mzdové souvislosti a aktuality v pracovním právu pro rok 2021 a 2022.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro mzdové účetní a personalisty.

Obsah kurzu

 

 • Připravovaná novela ZP, týkající se implementace 2 směrnic EU, a to jednak sladění osobního a pracovního života (např. otcovská dovolená a nárok na kratší pracovní dobu), jednak transparentních a předvídatelných pracovních podmínek
 • PRACOVNÍ DOBA: Základní povinnosti zaměstnavatelů, vymezení pojmů
 • Stanovená a kratší pracovní doba
 • Hlavní chyby zaměstnavatelů u pracovní doby, vztah kalendářního měsíce a pracovní doby
 • Způsoby rozvržení pracovní doby – postup a chyby u nerovnoměrného rozvržení, pružné rozvržení a konto pracovní doby
 • Postup při zpracování rozvrhu a jeho změnách,
 • Co sjednávat v pracovní smlouvě a informace zaměstnancům
 • Co vše naplňuje pracovní dobu (§ 348 ZP), překážky v práci a pracovní doba
 • Nová právní úprava částečné práce (novela zákona o zaměstnanosti)
 • Práce přesčas, její správné a nesprávné posuzování, časové limity, její odměňování
 • Souvislost mezi pracovní dobou a dovolenou od 1. 1. 2021
 • Bližší podmínky práva na dovolenou, její výpočet v hodinách a při změně pracovní doby a při překážkách v práci,
 • Nová pravidla pro čerpání dovolené ve směnách a v hodinách, čerpání ve svátek,
 • Přestávky v práci, bezpečnostní přestávky
 • Nepřetržité odpočinky mezi směnami a v týdnu, práce v dny pracovního klidu
 • Práce mimo pracoviště (home office),
 • Pracovní doba na pracovní cestě
 • Evidence odpracované doby a obvyklé chyby, nepřípustnost zaokrouhlování a tzv. trestných minut
 • Práce ve svátek a tzv. placený svátek, práce v noci a mzda a plat za ni a za práci v sobotu a neděli
 • Sdílené pracovní místo (novela ZP)
 • Pracovní doba u dohod (DPP, DPČ) a tzv. práce na zavolanou u nich
 • Pracovní doba pro průměrný výdělek (chyby)
 • Hrozba sankcí od inspekce práce

V ceně semináře jsou pracovní materiály, malé občerstvení a oběd.

 

(Ma)

 

Mohlo by Vás zajímat