Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Přednáškový sál
Počet lekcí 9 lekcí po 5 vyuč. hodinách
Rozsah kurzu 45 vyučovacích hodin
Lektoři Ing. Šárka Vojtovičová
Termín přihlášení 17. 10. 2016
Cena na osobu 3500
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Účetnictví pro začátečníky

pondělí a středa od 24.10.2016 do 21.11.2016, 15.30 - 19.45 hodinPřednáškový sál
V kurzu získáte přehled v oblasti účetnictví, znalost účtování jednodušších účetních operací, doplnění aktuálních změn, procvičení teorie na praktických příkladech.

Pro koho je kurz určen

Přiblížíme účetnictví jak úplným začátečníků, kteří se s účetnictvím nikdy nesetkali, tak zájemcům, kteří si účetnictví chtějí zopakovat a v souvislosti se získanými vědomostmi usilovat o lepší zaměstnání nebo získání přehledu o fungování firmy po účetní stránce.

Obsah kurzu

  • vybrané právní předpisy
  • vedení účetních knih (deník, hlavní kniha, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů)
  • sestavení daňového přiznání

Výstupy

Na základě úspěšně vykonané závěrečné zkoušky bude absolventům vydáno osvědčení.

Přihlásit