Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Rozsah kurzu 6 hodin
Lektoři Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Termín přihlášení 6. 1. 2022
Cena na osobu 2000
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Účetní závěrka za rok 2021

13. 1. 2022 od 08.00 do 14.00 hodinLoutkový sál

Obsah kurzu

1. Legislativní rámec účetní závěrky

2. Uzávěrkové operace

·         inventarizace majetku a závazků, účetní a daňové odpisy, znehodnocení majetku, přecenění cenných papírů, časové rozlišení a dohadné položky, rezervy, vyčíslení kursových rozdílů

·         identifikace splatné a odložené daně

3. Zpracování účetní závěrky

·         Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled změn vlastního kapitálu

4. Praktický příklad na sestavení Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty

 

V ceně jsou materiály a malé občerstvení

 

(Mar)

Mohlo by Vás zajímat