Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Prostory KD
Rozsah kurzu 2 dny
Termín přihlášení 25. 1. 2015
Termín platby 25. 1. 2015
Cena na osobu 4840
DPH vč. DPH
Kontakt Ing. Šárka Kšiňanová
558 387 150
firemnikurzy@trisia.cz

Profesionální asistentka I

27. 1. 2015 - 28. 1. 2015 od 08.00 do 15.00 hodinProstory KD
Seminář by měl vést k prohloubení základních profesních kompetencí asistentek vrcholových manažerů, ředitelů odborných útvarů a vedoucích. Účastnice/účastníci by měli získat větší jistotu při tom, jak rozlišit způsob vnímání informací protistrany s cílem získat či předat v minimálním čase maximální množství podstatných informací, jak jednotlivým způsobům vnímání přizpůsobit písemnou/telefonickou korespondenci a  jak s jistotou poskytovat společenský servis svým nadřízeným a jejich hostům.

Pro koho je kurz určen

Asistentkám manažerů a vedoucích pracovníků na všech úrovních, v podnicích ziskového i veřejného sektoru, u kterých je požadováno profesionální vystupňování a komunikace se zákazníky, klienty, úředníky, kolegy a také mužům asistentům/referentům, kteří se nebudou bát přijít

Obsah kurzu

  • Aktivní vytváření prvního dojmu, co přispívá a co nepřispívá k vytvoření pozitivního obrazu firmy, pracoviště, osoby
  • Techniky zvyšování jistoty a sebeúcty v komunikaci
  • Struktura dobrého pracovního textu podle účelu sdělení včetně respektování pravidel podle normy ČSN 016910 a pravidel českého pravopisu.
  • Společenské chování v praktických situacích na pracovišti., použití 4 pilířů společenských pravidel (takt, ohleduplnost, úcta k lidem a estetičnost).

 

Výstupy

  • Volba správných nástrojů a technik profesionální komunikace
  • Nácvik technik pro profesionální zvládání nestandardních a nepříjemných situací
  • Zvýšení sebeúcty a jistoty ve vystupování
  • Získání zpětné vazby o vlastních silných stránkách, zvyšujících úspěch a dosažení potřebného výsledku v komunikaci a vystupování
  • Osvojení pravidel pro písemnou komunikaci
Přihlásit