Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková
Termín přihlášení 14. 4. 2016
Cena na osobu 1400
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Kontrolní hlášení k DPH - první praktické zkušenosti a změny v oblasti DPH od 1. 5. 2016

20. 4. 2016 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sálIng. Dagmar Fitříková
Seminář je zaměřen na kontrolní hlášení k DPH. Na praktických příkladech bude vysvětlen postup při sestavení kontrolního hlášení ve vazbě na daňové přiznáník DPH se zaměřením na problematické situace. Součásti výkladu bude doporučení předcházet chybám při vyplnění kontrolního tiskopsu včetně postupu, jak reagovat na výzvy správce daně týkající se kontrolního hlášení. V přůběhu semináře budou účastníci mimo jiné upozorněni i na připravované změny v oblasti DPH, jejichž účinnost se předpokládá od 1. 5. 2016.Obsah kurzu

  • Aktuální informace v oblasti DPH - aktuální stav zákona o DPH - sdělení a informace GFŘ pro rok 2016 - vybrané závěry z jednání Koordinačních výborů s KDP využitelné v praxi roku 2016
  • Změny v oblasti DPH pro rok 2016 - změny týkající se dočasného režimu přenesení daňové povinnosti platné od 1. 2. 2016 - změny v oblasti DPH ve vazbě novelizaci celního řádu platné od 1. 5. 2016 - změny týkající se kontrolního hlášení
  • Kontrolní hlášení - obsah a náležitosti kontrolního hlášení - forma a způsob podání - upozornění na možné chyby a jak jim předcházet - následné kontrolní hlášení
  • Daňové přiznání k DPH vrs. kontrolní hlášení - srovnání údajů uváděných v DAP k DPH a v kontrolním hlášení - záznamní evidence pro účely DPH - kontrolní vazby - praktické příklady
  • Specifické doklady a jejich uvádění v kontrolním hlášení - splátkový a platební kalendář - souhrnný daňový doklad - doklad o použití - zjednodušený daňový doklad - opravné daňové dolady - vnitřní účetní doklady - daňový doklad při přijetí úplaty (zálohy)
  • Sankce za porušení zákonných povinností - porušení zákonných povinností v oblasti DPH ve vazbě na kontrolní hlášení a jejich důsledky - sankce za opožděné podání upravené zákonem o DPH a daňoňové povinnosti v roce 2016 - změny související s kontrolním hlášením - upozornění na možné chyby a jejich řešení - aplikace právní fikce - uvádění údajů v DAP k DPH a v kontrolním hlášení
  • Praktické problémy v oblasti správy DPH v roce 2016 - dodatečné daňové přiznání a následné kontrolní hlášení, "časový posun"
  • Diskuze - odpovědi na dotazy

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.

Lektorka:

Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.
Od roku 1997 se soustavně věnuje lektorské činnosti zaměřené na oblast DPH. Je renomovanou autorkou četných publikací s daňovou tématikou, např. Uplatňování DPH - v EU a třetích zemích, Uplatňování DPH - v tuzemsku.
Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické poradenství ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

 

(Mar)

Přihlásit