Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři JUDr. Bořivoj Šubrt
Termín přihlášení 18. 4. 2016
Termín platby 18. 4. 2016
Cena na osobu 1700
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Pracovní právo v roce 2016 - změny a aktuality

25. 4. 2016 od 08.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Seminář s JUDr. Bořivojem Šubrtem ke změnám a aktualitám v pracovním právu v roce 2016.

Obsah kurzu

  • Novela zákoníku práce (zák. č. 205/2015 Sb.) – změna úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a náhrady škody vůbec, rozlišení mezi pracovními a nepracovními úrazy, nové nařízení vlády o bolestném a náhradě za ztížení společenského uplatnění.
  • Změna u dohod o provedení práce a další dílčí změny zákoníku práce.
  • Aktuální výkladové otázky v oblasti vzniku, změn a skončení pracovního poměru, pracovní kázeň a její porušení.
  • Pravidla a výkladové aktuality v oblasti pracovní doby, dovolené, překážek v práci a odměňování, průměrný výdělek.
  • Srážky ze mzdy (exekuce a oddlužení).
  • Aktuální otázky pracovnělékařské služby, kategorizace prací, pracovnělékařské prohlídky, vydávání lékařských posudků, soudní judikatura, změna sankcí podle novely zákona o ochraně veřejného zdraví od 1. 12. 2015, připravované změny.
  • Další projednávané novely zákona o zaměstnanosti, zákona o inspekci práce a zákoníku práce.
  • Odpovědi na dotazy k celé pracovněprávní oblasti.

 

Lektor:     

JUDr. Bořivoj ŠUBRT – předseda AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání pracovních vztahů, nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociální partnery, zvláště kolektivních smluv a podnikové sociální politiky             

 

(Mar)

Přihlásit