Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři Jan Přeučil
Email: s@a.cz
WWW: www.wa.cz
Přílohy preucil_02.png
Cena na osobu 1600
DPH vč. DPH
Kontakt Helena Pajurková
558 387 123, 720 948 415
akce@trisia.cz

Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem

13. 11. 2015 od 15.00 do 19.00 hodinLoutkový sál„Slovo má magickou moc“
Jak svou řečí a vystupováním působíme na ostatní? Jak vypadáme, když se představujeme, když někoho chceme oslovit, když podáváme ruku nebo když jen sedíme a někoho posloucháme? První dojem je ten nejdůležitější. Mistr projevu Jan Přeučil Vám poskytne jednoduché zásady včetně vlastního „know-how“, které vám zajistí uznání posluchačů, tipy na ovládnutí trémy, jak pracovat s hlasem a řečí těla nebo jak si udržet logickou osnovu.

Pro koho je kurz určen

Všem, jejichž práce je odvozena od jejich vystupování, komunikačních a prezentačních dovednostech. Kurz je určen manažerům, právníkům, pedagogům, obchodníkům i široké veřejnosti, všem těm, kteří musí v rámci své profese předstupovat před své klienty, obchodní partnery, spolupracovníky, nadřízené, a kteří:

 

• se chtějí dozvědět, jak zaujmout svým vystoupením a šarmem.

• se chtějí naučit, jak „správně a jistě“ pracovat se svým hlasem a gesty.

• chtějí získat suverenitu v komunikaci.

Obsah kurzu

●      Získáte rady a tipy jak se vyjadřovat zřetelně a jasně.

●      Zjistíte jak na sobě dále pracovat a jak trénovat.

●      Proč je rétorika důležitá a co vše může ovlivnit.

●      Správné vyjadřování a jazykové chování je cesta k úspěchu!

●      Zjistíte, jak je důležité mluvit jasně, přesně, jednoznačně, osobitě a nahlas.


Lektor Jan Přeučil

Pan Jan Přeučil je výborným pedagogem. V letech 1962 — 1991 přednášel hereckou tvorbu na DAMU, kde byl v roce 1988 jmenován docentem. V posledních pěti letech přednáší hereckou tvorbu na Vysoké herecké škole v Bánské Bystrici na Slovensku, kde byl jmenován mimořádným profesem.

Je zároveň i vynikajícím rétorem, člověkem s hlubokými znalostmi z oblasti komunikace, prezentace, šarmu a elegance.

Jeho semináře v oblasti rétoriky, komunikace a prezentačních dovedností vynikají výraznou osobitostí a silným emocionálním nábojem. V oblasti vzdělávání dospělých má praxi delší než 45 let.

Výstupy

Ověříte si stav svých dovedností a naučíte se správně pracovat s hlasem.

Prohloubíte svou schopnost vyjadřovat se zřetelně a jasně.

Zdokonalíte se v umění komunikace s posluchači.

Budete vědět, jak na sobě dále pracovat a jak trénovat.

 

„Nadechněte se a než začnete mluvit, uvědomte si důležitost pauzy... je to jen váš čas, váš proslov, pauzu si nejen můžete dovolit, ale zesílíte tím význam slov, která po ní vyslovíte“.

                                                                                                                                                 Jan Přeučil                                                     

Při koupi 3 a více vstupenek je cena třetí a každé další: 1400 Kč
Přihlásit