Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři Ing. David Gruber
Termín přihlášení 11. 10. 2015
Termín platby 14. 10. 2015
Cena na osobu 1800
Kontakt Ing. Šárka Kšiňanová
558 387 150
firemnikurzy@trisia.cz

Koncentrace, paměť, tvořivost

15. 10. 2015 od 08.00 do 15.00 hodinLoutkový sáls Ing. Davidem Gruberem
Jak v sobě odhalit dřímajícího paměťového génia a využít objevené schopnosti na zapamatování jmen lidí, při konkurzech, zkouškách…a jak se konečně rychle naučit, co potřebujete.

Obsah kurzu

Profesionální koncentrace jako lék na chyby, nestíhání, únavu. Jako maják, který vás zachrání před ztroskotáním dlouhodobých projektů:

 • jak si za 15 minut spolehlivě zapamatovat křestní jména spoluúčastníků kurzu
 • jak pomocí paměťové asociační listiny úspěšně argumentovat ve sporu
 • jak pomocí paměťových asociací argumentoval Cicero nebo ministři zahr. věcí USA
 • jak zabránit „schodovému efektu“ (až na schodech si uvědomím, co přesně jsem měl říci)
 • anglická slovíčka a fráze – od nynějška už v pohodě
 • vystižení hlavní myšlenky textu ve třech větách – další světově nový psychovzorec® Davida Grubera • vše podstatné o paměti, na co si vzpomenete a na co se zeptáte
 • koncentrace a váš reálný úspěch v čemkoliv, do čeho se pustíte
 • překonání nebezpečné a velmi rozšířené báchorky o „pevné vůli, píli a houževnatosti“ coby cestě k úspěchu (na tento omyl například doplatilo přes 90% těch, kteří se pokusili ovládnout angličtinu – ti skončili jako chroničtí začátečníci)
 • jste v kariéře tím a právě tím, jak umíte používat paměťovou asociační listinu
 • tvořivé myšlení a neustálé udržování náskoku před konkurencí
 • tvořivost slovní, vyjadřovací, myšlenková
 • brainstormingové metody aj.

Výstupy

 • Ovládnutí profesionální koncentrace, motivace, stimulace – jak vykonávat jakoukoliv cílevědomou činnost rychleji, přesněji, s menším počtem chyb, s menší únavou.
 • Jak dotahovat náročnější pracovní a studijní projekty do úspěšného konce – jak neztroskotat v krizi po opadnutí počátečního nadšení.
 • Jak sršet neotřelými tvořivými nápady a mít tak stále konkurenční výhodu ve společnosti znalostí. (Nejde zde o tvořivost uměleckou, ale spíše manažerskou či podnikatelskou).
 • S pomocí psychovzorce profesionální koncentrace budete na konci kurzu znát i podstatu řady manažerských metod time managementu a dalších soft skills, které teprve budou vymyšleny a které k nám přijdou s gloriolou "západu" třeba až za několik let.
 • Vše potřebné o paměti – výrazné zlepšení přímo na místě. Po cca týdnu domácího procvičování možnost vyrovnat se „paměťovým kouzelníkům“.
Přihlásit