Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Společenský sál
Lektoři Mgr. Monika Koudelková
Cena na osobu 1100
DPH vč. DPH
Kontakt Ing. Šárka Kšiňanová
558 387 150
firemnikurzy@trisia.cz

Jak zadat veřejnou zakázku podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek?

7. 4. 2016 od 08.00 do 15.00 hodinSpolečenský sál
Seznámíme vás s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, ukážeme vám, jakým způsobem se můžete v tomto zákoně orientovat, vysvětlíme instituty nezbytné pro koncipování zadávacích podmínek a v neposlední řadě vás upozorníme na nové instituty zákona o zadávání veřejných zakázek.

Lektorka Mgr. Monika Koudelková je právničkou v odboru práva veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj. Kromě metodické podpory má i praktické zkušenosti se samotným zadáváním veřejných zakázek. Zároveň se  podílela na přípravě nového zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož je tento odbor gestorem.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen všem, kteří zadávají nebo se ucházejí o veřejné zakázky, primárně pracovníkům obecních a městských úřadů, ale i jiných organizací a firem.

Obsah kurzu

1. blok

 • popis koncepce zákona
 • vysvětlení používané terminologie
 • zásady zadávání veřejných zakázek
 • zadávací řízení

2. blok

 • určení druhu veřejné zakázky
 • stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
 • režim veřejné zakázky
 • výjimky
 • veřejné zakázky rozdělené na části
 • zadávací podmínky a podmínky účasti
 • nabídka a vyloučení účastníka zadávacího řízení
 • ukončení zadávacího řízení (zrušení zadávacího řízení nebo výběr dodavatele)
 • povinnosti zadavatele po skončení zadávacího řízení (komunikace, písemná zpráva zadavatele, uveřejňování)

3. blok

 • spolupráce zadavatelů
 • nové druhy zadávacích řízení
 • vyhrazené veřejné zakázky
 • doklady
 • předběžené tržní konzultace
 • mimořádně nízká nabídková cena
 • zvláštní postupy (rámcová dohoda, dynamický nákupní systém, soutěž o návrh)

 


(Kši)

Přihlásit