Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři Mgr. Bc. David Burian
Cena na osobu 950
DPH vč. DPH
Kontakt Ing. Šárka Kšiňanová
558 387 150
firemnikurzy@trisia.cz

Ochrana osobních údajů - přednáška

6. 5. 2016 od 09.00 do 15.00 hodinLoutkový sál
Základem jakékoli činnosti, tedy i ochrany osobních údajů je uvědomit si, co je třeba udělat a proč. Důležité je poznání, zda jsem osoba, která zpracovává údaje jiných lidí – tedy jsem správce osobních údajů, nebo jsem osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Problematika ochrany osobních údajů se týká všech. Na naši přednášce se dozvíte,  jaká jsou práva a povinnosti, co je v této oblasti připravováno, čeho se vyvarovat a mnoho dalších informací.

Obsah kurzu

1. Obecný úvod - právo na ochranu osobních údajů, základní právní rámec, výklad pojmu soukromí, role a  kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2. Základní pojmy:

  •  osobní údaj, citlivý údaj, zpracování údajů, správce, zpracovatel, atd.
  •  základní práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

3. Co přinese nová právní úprava ochrany dat?

4. Zpracování údajů v pracovněprávních vztazích (výběrové řízení, osobní spis zaměstnance, monitorování zaměstnanců, kamerové sledování, docházkové a přístupové systémy, atd.)

5. Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., nahrávání jednání zastupitelstev, zveřejňování údajů o platu, kamerové systémy, atd.)

6. Praktické příklady řešení častých otázek týkajících se povinností správce nebo zpracovatele při zpracování osobních údajů (právo na ochranu osobních údajů ve vztahu k právu na informace, používání sledovacích systémů, aplikovatelné právo při přenosu dat do jiných států, kopírování dokladů, používání RČ).

 

Lektor:  

Mgr. David Burian.  Od roku 2001 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde vede oddělení registračních činností. Vystupuje na odborných konferencích v Čechách i v zahraničí, především na téma ochrany osobních údajů ve specifických oblastech (přenos dat do zahraničí, cloud computing, kamerové systémy, personalistika apod.).  Je spoluautorem knihy Předávání osobních údajů do zahraničí – česká a evropská právní úprava, otázky a odpovědi. Jako expert ochrany dat se podílel na řadě projektů Evropské unie zaměřených na podporu aktivit v oblasti ochrany osobních údajů v zemích východní Evropy. 

 

 

 

 

(Kši)

Přihlásit