Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři JUDr. Jaromír Richter
Termín přihlášení 5. 7. 2016
Cena na osobu 900
DPH bez DPH
Kontakt Helena Pajurková
558 387 123, 720 948 415
akce@trisia.cz

VÝZNAMNÉ NOVELIZACE ZÁKONA O OBCÍCH

12. 7. 2016 od 08.00 do 13.00 hodinLoutkový sál
Seminář Vás seznámí s novinkami, které pro práci na obci přináší novela zákona o obcích s platností od 1.7.2016. Na semináři se také seznámíte s jednotlivými změnami a jejich dopad na činnost měst a obcí.

Pro koho je kurz určen

Starostům, místostarostům, zastupitelům, tajemníkům a všem úředníkům obcí a měst, jejichž práce je spojena s dobrou znalostí zákona o obcích.

Obsah kurzu

 1. Obecní zřízení v systému veřejné správy – vstup do problematiky.
 2. Vývoj a stav právní reglementace obecního řízení.
 3. Významné aktuální novely zákona o obcích provedené zák. č. 303/2013 Sb. a zák. č. 106/2016 Sb.
 4. Rozbor novelizačních ustanovení platných k 1.7.2016, zejména:
 • změny území obcí
 • národnostní menšiny na veřejné správě v obci
 • oceňování životních událostí občanů
 • nakládání s majetkem
 • vyhrazena působnost zastupitelstva a rady
 • rozšíření referenčních údajů
 1. Rozbor novelizačních ustanovení zákona o obcích provedených „změnovým zákonem“ č. 303/2013 Sb., k novému občanskému zákoníku.
 2. Aplikace pojmů nového občanského práva v obecním řízení, odpovědnost volených funkcionářů obce apod.
 3. Vztah zákona o státní službě a zákona o úřednících územně samosprávných celků.

 

! V případě přihlášení více jak 15 osob bude cena snížena na 800,- Kč bez DPH / osoba. !

Cena zahrnuje pracovní materiály a občerstvení během semináře.

Přihlásit