Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Společenský sál
Lektoři JUDr. Jana Volková
Termín přihlášení 1. 11. 2016
Cena na osobu 1800
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Elektronická evidence tržeb

8. 11. 2016 od 08.00 do 14.00 hodinSpolečenský sál
Semináře je určen pro širokou veřejnost, přičemž je zaměřen zejména na podnikatele fyzické i právnické osoby a jejich daňové poradce, ekonomy, účetní, případně i další subjekty, kterým vzniká povinnost vést elektronickou evidenci tržeb. V rámci semináře se účastníci dozvědí, kdo je povinen vést elektronickou evidenci tržeb, odkdy a jakým způsobem, a také zjistí, jak se mají chovat v pozici příjemce účtenky (koncového zákazníka).

Lektor: JUDr. Jana VOLKOVÁ – vrchní rada na Generálním finančním ředitelství odboru DPH, má několikaletou praxi v advokacii a státních orgánech, autorka odborné publikace Kontrolní hlášení 2016. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2011 v rámci otevřených či zakázkových seminářů.

V ceně semináře jsou materiály, občerstvení a oběd.

Pro koho je kurz určen

Obsah kurzu

Program semináře:

 

 • Zákonná úprava EET – zákon o EET + novely zákona o DPH a zákona o dani z příjmu
 • Jaké tržby se evidují, jaké ne; co je rozhodný příjem
 • Storna a opravy evidovaných tržeb
 • Kdo je povinen vést EET a odkdy
 • Možnosti zastoupení
 • Režimy evidování EET
 • Autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb
 • Oznamovací, evidenční a informační povinnost
 • Technické požadavky a možnosti EET
 • Nefunkčnost systému, doba odezvy
 • Pozice zákazníka a jeho povinnosti; Účtenková loterie
 • Kontrolní nákup správcem daně
 • Přestupky, správní delikty
 • Sankce a opatření k vynucení nápravy
 • Závazné posouzení o určení evidované tržby
 • Praktické příklady včetně odpovědí, diskuse

Lektorka:

JUDr. Jana Volková – vrchní rada na Generálním finančním ředitelství odboru DPH. Má několikaletou praxi v advokacii a státních orgánech, autorka odborné publikace Kontrolní hlášení 2016. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2011 v rámci otevřených či zakázkových seminářů.

 

V ceně semináře je pracovní materiál, občerstvení a oběd.

 

(Mar)

Přihlásit