Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Termín přihlášení 6. 1. 2017
Cena na osobu 1800
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Účetní závěrka za rok 2016 - NOVĚ

10. 1. 2017 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sál

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro ekonomy a účetní.

Obsah kurzu

  • Novinky v sestavení a zveřejnění závěrky za rok 2016. Změny od ledna 2017
  • Uzávěrkové operace
  • Oceňování rozvahových a výsledkových položek k datu sestavení závěrky
  • Výpočet splatné a odložené daně
  • Zpracování účetní závěrky v souladu s novými formáty účetních výkazů platných od 2016
  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Příloha
  • Jak provést reklasifikaci pro potřeby vykázání dat z minulého období
  • Všeobecná diskuse

 

UPOZOrNĚNÍ:

V rámci kurzu budou počítány praktické příklady. Proto by bylo vhodné, aby si účastníci s sebou přinesli kalkulačky.

 

Lektor: 

Doc. Ing. Jiří STROUHAL, Ph.D. - Prezident Komory certifikovaných účetních ČR, autor odborných publikací, ekonomický poradce, VŠE v Praze, člen Evropské účetní asociace.

 

V ceně semináře je pracovní materiál, občerstvení a oběd.

 

(Mar)

Přihlásit