Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková
Termín přihlášení 4. 10. 2016
Cena na osobu 1400
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Praktické uplatňování DPH v roce 2016 včetně upozornění na připravované změny pro rok 2017

13. 10. 2016 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Seminář je zaměřen na vybrané případy z praxe podle právního stavu platného v roce 2016. Účastníky semináře upozorníme rovněž na časté chyby a problémy provázející nejen dodání zboží a poskytování služeb v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím, ale i obchodní transakce realizované mezi českými plátci. Součástí semináře jsou i důležité informace o změnách v oblasti DPH, které mají být účinné od 1. 1. 2017

Obsah kurzu

 

  • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR.
  • Změny v oblasti DPH v roce 2017 – sazby daně, postup při uplatnění nároku na odpočet daně, den vzniku povinnosti přiznat DPH, osvobození od daně, režim přenesení daňové povinnosti změny v oblasti správy DPH. 
  • DPH ve vazbě na evidenci tržeb (ET) -  odpovědi na časté otázky týkající se evidence tržeb (časový harmonogram režimu zavádění evidence tržeb, kdo je povinen evidovat, jak postupovat u stánkového prodeje a u e-shopů, co je autentizace a jak autentizovat, jaké údaje má obsahovat účtenka a kdy je povinnost ji vytisknout).          

 

  • Kontrolní hlášení (KH) – zkušenosti z praxe, specifické typy daňových dokladů (splátkové a platební kalendáře, opravné daňové doklady) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, sankce za porušení povinností spojených s KH.
  • Dodání a nájem nemovitých věcí v roce 2016 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, změny podmínek pro osvobození od daně v roce 2016.
  • Časté chyby spojené s režimem přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – změny v roce 2016, nesprávně uplatněný daňový režim v příkladech, možnosti řešení chybných postupů, využití právní fikce (příklady), časový nesoulad v důsledku pozdě doručených faktur – daňových dokladů.
  • Uplatňování DPH u vybraných plnění realizovaných v rámci EU – vybrané obchodní transakce v rámci EU se zaměřením na vznik povinnosti přiznat daň nebo uskutečnění plnění, přepočet cizí měny, daňové doklady a uvádění údajů v DAP k DPH, subdodávky v rámci EU.
  • Dovoz a vývoz zboží – přiznávání daně při dovozu a vývozu zboží, včetně změn provedených v roce 2016 ve vazbě na nový celní zákon.
  • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2016 -vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2016, změna zdaňovacího období v roce 2017
  • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Lektorka:

Ing. Dagmar Fitříková - podniká jako daňový poradkyně se specializací na daň z přidané hodnoty s mnohaletou praxí ve státní správě na úseku DPH. V současné době působí v poradenské firmě ABC Taxes, s.r.o. v Ostravě, věnuje se rovněž lektorské a publikační činnosti zaměřené na problematiku DPH.

 

V ceně semináře je pracovní materiál, občerstvení.

 

(Mar)

 

 

Přihlásit