Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Rozsah kurzu 6 hodin
Lektoři JUDr. Bořivoj Šubrt
Termín přihlášení 14. 2. 2017
Cena na osobu 1900
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Pracovnělékařské služby a změny právní úpravy

Pondělí 20. 2. 2017 od 8.00 do 14.00 hodin, loutkový sálLoutkový sál
Určen pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a pracovníky PaM, BOZP a lékaře.

Obsah kurzu

Program semináře

 • kategorizace prací a rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a její novely
 • zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. • přijaté či připravované novely od roku 2017, včetně související novely zákoníku práce
 • povinnosti podle právní úpravy BOZP v zákoníku práce
 • pracovnělékařská služba, její obsah • smlouvy s poskytovateli • povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • lékařské posudky • platnost a právní účinky • opravné prostředky a jejich důsledky • soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu • aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný)
 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce • vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání (změna)
 • pracovnělékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní • jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky (změny)
 • vstupní prohlídka a uzavření pracovní smlouvy • změna od roku 2017
 • financování a daňové souvislosti
 • důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci
 • lékařské prohlídky podle zákoníku práce (zejm. práce v noci – změna od 1. 1. 2017, mladiství) • souvislost se ZSZS • další zvláštní předpisy (řidiči aj.)
 • jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce
 • postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb.
 • diskuse • odpovědi na dotazy

Lektor: JUDr. Bořivoj ŠUBRT – předseda AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání pracovních vztahů, nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociální partnery, zvláště kolektivních smluv a podnikové sociální politiky   

V ceně semináře je pracovní materiál a oběd.

 

(Mar)