Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Učebna 1
Lektoři Mgr. Bc. David Burian
Termín přihlášení 12. 5. 2017
Cena na osobu 1400
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - revoluce, nebo evoluce v ochraně osobních údajů?

16. 5. 2017 od 09.00 do 15.00 hodinUčebna 1Otevřený kurz
Reforma ochrany osobních údajů, která vstoupí v platnost 25. 5. 2018, se v současné době stává velmi aktuálním tématem. Dotkne téměř všech, jak veřejného tak soukromého sektoru a rovněž práv fyzických osob.

V rámci semináře lektor projde celé nařízení a upozorní na věci důležité včetně aktuálního vývoje v oblasti výkladu některých problematických části.

Obsah kurzu

  • Nový regulatorní rámec ochrany osobních údajů (důvody reformy, pozadí a dosavadní vývoj, unifikace pravidel a přímá aplikovatelnost,  působnost nařízení, přehled institutů a hlavních změn, jejich vysvětlení, modifikace v právech a povinnostech)
  • Základní principy (zásada odpovědnosti, přístup založený na riziku, bezpečnost, transparentnost…)
  • Ochrana práv subjektů údajů v praxi (souhlas fyzické osoby se zpracováním, právo na informace, přístup a opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo na přenositelnost, právo vznést námitku, včetně námitek proti využívání osobních údajů k profilování, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí…)
  • Povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů (zrušení registrační povinnosti a vznik nových povinností/institutů ochrany osobních údajů, zabezpečení osobních údajů, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů,  posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, vedení záznamů o zpracování…)
  • Pověřenci pro ochranu osobních údajů (kvalifikační předpoklady, postavení a úkoly)
  • Standardizace nástrojů správců a zpracovatelů (kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů)
  • Mezinárodní transfery dat (srovnání s dosavadním stavem, závazná podniková pravidla (BCR), smluvní doložky, štít soukromí)
  • Dotazy a diskuse k tématu

Lektor:  

Mgr. David Burian.  Od roku 2001 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde vede oddělení registračních činností. Vystupuje na odborných konferencích v Čechách i v zahraničí, především na téma ochrany osobních údajů ve specifických oblastech (přenos dat do zahraničí, cloud computing, kamerové systémy, personalistika apod.).  Je spoluautorem knihy Předávání osobních údajů do zahraničí – česká a evropská právní úprava, otázky a odpovědi. Jako expert ochrany dat se podílel na řadě projektů Evropské unie zaměřených na podporu aktivit v oblasti ochrany osobních údajů v zemích východní Evropy. 

 

 

(Mar)

Přihlásit