Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph. D.
Termín přihlášení 19. 4. 2017
Cena na osobu 2300
DPH vč. DPH
Kontakt Helena Pajurková
558 387 123, 720 948 415
kurzy@trisia.cz

SEMINÁŘ ZRUŠEN! Jaké změny přináší novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob?

24. 4. 2017 od 08.00 do 12.00 hodinLoutkový sálOtevřený kurz
Seminář je z organizačních důvodů zrušen!
Trestní odpovědnost právnických osob je institutem, který byl zaveden do českého právního řádu s účinností od 1. ledna 2012 zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. V současné době došlo s účinností od 1. prosince 2016 k přelomové novele zákona, která zásadním způsobem mění rozsah kriminalizace jednání právnických osob a zároveň mění koncepci přičitatelnosti a zproštění trestní odpovědnosti právnických osob.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen statutárním orgánům, manažerům společností, majitelům firem, finančním ředitelům, zaměstnancům právních, personálních a kontrolních útvarů firem, zástupcům státní správy a odborné veřejnosti.

 

Obsah kurzu

  • Obecně k trestní odpovědnosti právnických osob.
  • Subjekty, na které zákon dopadá.
  • Trestné činy, za které právnické osoby odpovídají.
  • Přičitatelnost trestního činu.
  • Sankcionování právnických osob.
  • Trestní odpovědnost právnických osob v judikatuře soudů a aplikace zákona.
  • Otázky trestního řízení proti právnické osobě.
  • Compliance programy.

 

Kromě těchto témat bude seminář zaměřen na praktickou aplikaci zákona, otázky související s trestním řízením proti právnické osobě a zejména možnostem prevence trestné činnosti ze strany právnických osob, tzv. trestněprávní Compliance programy.

 

Lektor: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph. D. – je odborným asistentem a tajemníkem katedry trestního práva Právnické fakulty UK v Praze a jednatelem společnosti Center for Regulatory Compliance Program, která se specializuje na tvorbu Compliance programů.

Působí také v advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda, s.r.o., kde se specializuje na obhajobu právnických osob. Tématem trestní odpovědnosti právnických osob se ve své praxi dlouhodobě zabývá a pravidelně na toto téma přednáší. Dobře tak zná konkrétní problémy ve firmách. Je autorem či spoluautorem několika vysokoškolských učebnic a monografií.

 

 

(Puc)

Přihlásit