Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Přednáškový sál
Lektoři Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Termín přihlášení 16. 1. 2018
Cena na osobu 1900
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Účetní závěrka za rok 2017 a novinky v legislativě od roku 2018

18. 1. 2018 od 08.30 do 14.30 hodinPřednáškový sál
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU !
 
Zahájení semináře 8.30 - 14.30 hodin - Přednáškový sál

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro ekonomy a účetní.

Obsah kurzu

  • Novinky v sestavení a zveřejnění závěrky za rok 2017. Změny v roce 2018
  • Uzávěrkové operace
  • Oceňování rozvahových a výsledkových položek k datu sestavení závěrky
  • Výpočet splatné a odložené daně
  • Zpracování účetní závěrky v souladu s novými formáty účetních výkazů platných od 2017
  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Příloha
  • Jak provést reklasifikaci pro potřeby vykázání dat z minulého období
  • Všeobecná diskuse

 

UPOZOrNĚNÍ:

V rámci kurzu budou počítány praktické příklady. Proto by bylo vhodné, aby si účastníci s sebou přinesli kalkulačky.

 

Lektor: 

Doc. Ing. Jiří STROUHAL, Ph.D. - Prezident Komory certifikovaných účetních ČR, autor odborných publikací, ekonomický poradce, VŠE v Praze, člen Evropské účetní asociace.

 

V ceně semináře je pracovní materiál, občerstvení a oběd.

 

(Mar)

Přihlásit