Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková
Termín přihlášení 5. 2. 2018
Cena na osobu 1500
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Praktické uplatňování DPH v roce 2018 v příkladech

8. 2. 2018 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Semináře je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH se zaměřením na časté chyby a možnosti jejich řešení. Výklad bude prezentován formou příkladů z praxe.

Pro koho je kurz určen

Účetním a ekonomům a všem, kteří se zajímají o uvedenou problematiku.

Obsah kurzu

 • Předmět daně - plnění, která nejsou předmětem daně, plnění osvobozená od daně, příklady zdanitelných plnění z praxe, upozornění na časté chyby.
 • Specifické případy zdanitelných plnění - dodání zboží a poskytnutí služby pro účely nesouvisející s ekonomickými činnostmi.
 • Praktický postup při určení místa plnění u zboží a služeb - použití základního pravidla podle § 9 ZDPH, určení místo plnění podle výjimek vymezených § 10 až §10i ZDPH.
 • Vznik povinnosti přiznat daň – DUZP ve vazbě na daňovou evidenci a kontrolní hlášení.  
 • Daňové doklady náležitosti daňového dokladu, specifické typy daňových dokladů, chyby na daňových dokladech.
 • Režim přenesení daňové povinnosti – chybně uplatněný daňový režim a jeho důsledky, fikce režimu přenesení daňové povinnosti a její využití v praxi.
 • Nárok na odpočet daně – za jakých podmínek je možné nárok uplatnit odlišnosti postupu při krácení nároku poměrným a krátícím koeficientem.
 • Oprava základu daně a výše daně – praktický postup při opravě základu daně a výše daně, srovnání s opravou výše daně v souvislosti s nesprávně uplatněnou DPH, bonusy a slevy. 
 • Vykázání údajů v nesprávném zdaňovacím období – vybrané situace s vlivem a bez vlivu na daňovou povinnost.
 • Obchodování v rámci EU – vybrané situace, upozornění na časté chyby, třístranný obchod.  
 • Dovoz a vývoz zboží – prokazovaní osvobození od daně při vývozu, základ daně při vývozu, služby vázané na dovoz a vývoz zboží.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy

 

(Mar)

Přihlásit