Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Společenský sál
Lektoři Mgr. Bc. David Burian
Termín přihlášení 13. 3. 2018
Cena na osobu 2100
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

GDPR - ochrana osobních údajů z pohledu zaměstnavatele

20. 3. 2018 od 08.30 do 14.00 hodinSpolečenský sál
Seznamte se s důležitými změnami, které přinese Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR pro zaměstnavatele. Zjistěte, jak od 25. 5. 2018 nakládat s citlivými daty zaměstnanců, obchodních partnerů a klientů.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, klientů a ostatních osob.

Obsah kurzu

Řada stávajících povinností byla podstatným způsobem modifikovaná nebo k nim přibyly povinnosti nové, jež primárně posilují práva subjektu údajů a jeho postavení vůči správcům. Jedná se např. o novou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vést dokumentaci o zpracovávaných údajích, povinnost provádět posouzení vlivu na ochranu údajů z hlediska práv a svobod subjektů údajů a v neposlední řadě ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu, případně i dotčeným fyzickým osobám.

Obecné nařízení rovněž zavádí řadu pro Českou republiku zcela nových institutů (kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů) a kodifikuje některá nová práva subjektů údajů, která byla vytvořena prostřednictvím judikatury evropských soudů. Kromě samotného nařízení budete rovněž rámcově seznámeni se stavem přípravy na nový zákon o zpracování osobních údajů, který má formou adaptace zajistit soulad vnitrostátní právní úpravy s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Část semináře bude věnována rovněž problematice zpracování osobních údajů v pracovněprávní agendě a sledování zaměstnanců na pracovišti.

 

Program:

  • Obecný přehled a důvody reformy ochrany osobních údajů - působnost Obecného nařízení, základní principy, přehled institutů a hlavních změn, jejich vysvětlení, přehled základní terminologie.
  • Představení základních práv subjektů údajů (fyzických osob) v praxi - souhlas fyzické osoby se zpracováním, jeho právo na informace, přístup a opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo na přenositelnost, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.
  • Přehled nových povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů - jak zabezpečit osobní údaje, jak a kdy ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů, kdy provádět posuzování  vlivu na ochranu osobních údajů, kdy a jak vést záznamy o prováděných zpracování, jaká je úloha pověřence pro ochranu osobních údajů, co znamená záměrná a standardní ochrana osobních údajů.
  • Předávání osobních údajů mimo EU - změny oproti současné právní úpravě, na co si dát při přenosech údajů pozor, vysvětlení základních pojmů souvisejících s přenosy údajů (řetězení zpracovatelů, smluvní doložky, BCR, privacy shield, cloud.
  • Úkoly a působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a nově vzniklého Sboru pro ochranu osobních údajů - jednotný dozor a sankce za nedodržení povinností.
  • Zpracování osobních údajů v pracovněprávní agendě - kopírování osobních dokladů, docházkové a přístupové systémy, pořízení nahrávky v pracovněprávním vztahu.
  • Sledování zaměstnanců na pracovišti - sledování přístupu na internetu, kamerové systémy, monitorování e-mailu zaměstnance.
  • Dotazy a diskuse k tématu

 

Lektor:

Mgr. Bc. David Burian - expert pro ochranu osobních údajů
Od roku 2001 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde vede oddělení registračních činností. Vystupuje na odborných konferencích v Čechách i v zahraničí, především na téma ochrany osobních údajů ve specifických oblastech (přenos dat do zahraničí, cloud computing, kamerové systémy, personalistika apod.).  Je spoluautorem knihy Předávání osobních údajů do zahraničí – česká a evropská právní úprava, otázky a odpovědi. Jako expert ochrany dat se podílel na řadě projektů Evropské unie zaměřených na podporu aktivit v oblasti ochrany osobních údajů v zemích východní Evropy.

 

(Mar)

Přihlásit
Mohlo by Vás zajímat
18. 3. 2019
9. 4. 2019