Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Společenský sál
Lektoři JUDr. Bořivoj Šubrt
Termín přihlášení 16. 4. 2018
Cena na osobu 1960
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Zákoník práce a související právní předpisy 2018

24. 4. 2018 od 08.00 do 14.00 hodinSpolečenský sál
Seminář s JUDr. Bořivojem Šubrtem ke změnám a aktualitám v zákoníku práce pro rok 2018.

Pro koho je kurz určen

Seminář je pro vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty.

Obsah kurzu

 • Změny zákona o nemocenském pojištění a ZP – tzv. otcovská dovolená (od 1. 2. 2018), dlouhodobá péče (od 1. 6. 2018).
 • Některé problémové otázky pracovnělékařských služeb – zaměstnanci pracující v noci, tzv. řidiči referenti, hrazení vstupních prohlídek, vstupní prohlídky při změně práce, tzv. plnohodnotné a neplnohodnotné mimořádné prohlídky, výstupní prohlídky, lékařské prohlídky u dohod.
 • Vznik pracovního poměru, druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce, pravidelné pracoviště pro cestovní náhrady, doba určitá a zkušební doba, další ujednání.
 • Vysílání na pracovní cestu, včetně zahraniční, pracovní doba na pracovní cestě.
 • Některé případy rozvázání pracovního poměru – neuspokojivé pracovní výsledky a porušení tzv. pracovní kázně, zdravotní nezpůsobilost, neplatnost a zdánlivost rozvázání.
 • Jak sjednávat rozsah pracovní doby u dohod (DPP, DPČ)?
 • Ochrana osobních údajů – zásadní změny pro zaměstnavatele z GDPR, nový český zákon, právní úprava v ZP, zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce – za co hrozí nově pokuty, kamerové systémy, vyžadování výpisu z rejstříku trestů.
 • Překážky v práci – pracovní neschopnost, návštěvy lékaře, rehabilitace, nepřítomnost v práci z těchto důvodů a mzda (plat), překážky v práci a dovolená.
 • Mzdové postihy zaměstnanců.
 • Práce přesčas, ve svátek a v sobotu a neděli a mzda (plat), resp. náhradní volno.
 • Některé otázky pracovní doby – zda lze při pozdním příchodu požadovat napracování či „trestně“ srážet odpracovanou dobu?, zda lze pracovní dobu zaokrouhlovat?
 • Problémové otázky u dovolené, např. dovolená a svátek, dovolená a pracovní pohotovost, dovolená u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a při pružné pracovní době
 • Některé otázky srážek ze mzdy v roce 2018.

 

V ceně semináře je občerstvení a oběd.

 

(Mar)