Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková
Termín přihlášení 17. 5. 2018
Cena na osobu 1500
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Uplatňování DPH v roce 2018 v příkladech

22. 5. 2018 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Seminář nabídne s využitím praktických příkladů odpovědi na otázky týkající se oblastí DPH, které v praxi stále činí potíže. Zaměříme se např. na faktury - daňové doklady, nespárování údajů v kontrolním hlášení a nejčastější chyby. Na praktických příkladech si vysvětlíme postupy při uplatnění DPH u tuzemských i přeshraničních obchodních případů. Součástí semináře budou i aktuální informace o schválených a připravovaných změnách v oblasti DPH.

Pro koho je kurz určen

Účetním a ekonomům a všem, kteří se zajímají o uvedenou problematiku.

Vstupní předpoklady

V roce 2019 se připravují poměrně rozsáhlé změny v oblasti DPH. Základní informace o rozsahu těchto změn včetně oblastí, které budou touto novelou postiženy, budou poskytnuty v rámci semináře dne 22. 5. 2018 na téma Uplatňování DPH v roce 2018 v příkladech. Hlavní přínos tohoto semináře vidíme v tom, že v období, kdy ještě není nutné se detailně zabývat připravovanými změnami, je prostor na to, zaměřit pozornost na stále se opakující chyby v oblasti DPH, a to jak u tuzemských, tak i u přeshraničních obchodních transakcí.

Využijte příležitosti a zúčastněte se semináře, kde si můžete ověřit správnost svých postupů při uplatňování DPH.

Účastníci obdrží standardní pracovní materiály (prezentaci) a v samostatném souboru řešení vybraných situací včetně jejich párování v kontrolním hlášení.  

 

Obsah kurzu

Program semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH, informace o připravovaných změnách pro rok 2018, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2018.
 • Předmět daně - plnění, která nejsou předmětem daně, plnění osvobozená od daně, příklady zdanitelných plnění z praxe, upozornění na časté chyby. 
 • Specifické případy zdanitelných plnění - dodání zboží a poskytnutí služby pro účely nesouvisející s ekonomickými činnostmi.
 • Praktický postup při určení místa plnění u zboží a služeb - použití základního pravidla podle § 9 ZDPH, určení místo plnění podle výjimek vymezených § 10 až §10i ZDPH.
 • Vznik povinnosti přiznat daň – DUZP ve vazbě na daňovou evidenci a kontrolní hlášení evidenci.  
 • Daňové doklady - náležitosti daňových dokladů, specifické typy daňových dokladů, chyby na daňových dokladech.
 • Režim přenesení daňové povinnosti – chybně uplatněný daňový režim a jeho důsledky, fikce režimu přenesení daňové povinnosti a její využití v praxi.
 • Nárok na odpočet daně - za jakých podmínek je možné nárok uplatnit, odlišnosti v postupu při krácení nároku poměrným a krátícím koeficientem.
 • Oprava základu daně a výše daně – praktický postup při opravě základu daně a výše daně, oprava výše daně v souvislosti s nesprávně uplatněnou DPH, bonusy a skonta.
 • Vykázání údajů v nesprávném zdaňovacím období – vybrané situace s vlivem a bez vlivu na daňovou povinnost.
 • Obchodování v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím – vybrané situace, upozornění na časté chyby.  
 • Diskuze a odpovědi na dotazy