Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Zrcadlový salonek
Rozsah kurzu dvoudenní kurz
Lektoři Bc. Petra Lancová
Cena na osobu 2400
DPH vč. DPH
Kontakt Bc. Kateřina Fajová
558 387 143, 725 420 383
katerina.fajova@trisia.cz

Feldenkraisova® metoda pro fyzioterapeuty

8. 2. 2019 od 16.00 do 20.00 hodin a 10. 2. 2019 od 9.30 do 16.30 hodinZrcadlový salonekKurz akreditovaný Unií fyzioterapeutů ČR
Feldenkraisova® metoda psychosomatického vzdělávání je uznávaný celostní přístup, který využívá pohyb jako prostředek v procesu učení. Díky schopnosti lidského mozku se celý život přetvářet (tzv. neuroplasticitě) přirozeně dochází ke zlepšování pohybového spektra a odstranění řady obtíží. Změny se promítají také do emočního prožívání, vnímání a jednání.

Pro koho je kurz určen

Pro fyzioterapeuty, rehabilitační pracovníky, lékaře z oboru fyzioterapie, atd.

Obsah kurzu

Kurz proběhne formou skupinových lekcí, tzv. ATM® (z angl. Awareness Through Movement® Lesson, česky Pohybem k sebeuvědomění). Lektor provází klienty slovně procesem zkoumání pohybových sekvencí – jednoduchých pomalých pohybů, které jsou neobvyklým způsobem variovány a stavěny do souvislostí v rámci těla i vůči gravitaci a prostoru.

Cvičí se většinou vleže na zemi, někdy také v sedu, kleku a jiných pozicích.

Vědomou pozorností a vnímavostí k aktuálním možnostem těla objevuje mozek skryté a dosud nevyužívané možnosti pohybů, držení těla a dalších funkcí.

Obsah lekcí je vždy uzpůsobován aktuálním možnostem a schopnostem přítomných účastníků.

 

Program:

Pátek 8. 2. 2019

16.00 - 17.00 Otáčení pánve, prodloužení beder

17.30 - 18.30 Hamstringy

19.00 - 20.00 Hlava a ramena

 

Neděle 10. 2. 2019

9.30 - 10.30 Extenzory

10.50 - 11.50 Sklánění hlavy, koordinace přední a zadní strany těla

12.10 - 13.10 Kyčelní klouby

14.10 - 15.10 Dosahování paží

15.30 - 16.30 Z kleku na čtyřech do sedu

 

V rozvrhu mohou být časové změny, které určuje lektorka. 

 

O lektorce:

Bc. Petra Lancová

Studovala fyzioterapii v Ostravě a Olomouci a Feldenkraisovu® metodu ve Vídni na Feldenkrais Institut Wien, kde absolvovala 4letý mezinárodně akreditovaný program Feldenkrais Training Wien 6 pod vedením Jeremy Krausse. Feldenkraisově® metodě se plně věnuje od ukončení studia v roce 2015. Vede pravidelné skupinové lekce ATM®, workshopy pro veřejnost a také individuální lekce Funkční integrace (FI®).

 

Výstupy

Po absolvování obdržíte speciální potvrzení a také kredity profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY ČR do systému vzdělávání.

 

Přihlásit