Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková
Termín přihlášení 12. 3. 2019
Cena na osobu 1800
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Vybraná problematika daně z příjmů ve vazbě na DPH

18. 3. 2019 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Cílem semináře je konfrontovat vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH podle právního stavu platného k 1.1.2019. Součástí výkladu bude i upozornění na připravované změny v oblasti daně z příjmů a DPH, jejichž účinnost se předpokládá v průběhu roku 2019.

Obsah kurzu

Vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH:

 • nakládání s majetkem (pořízení majetku a prodej majetku, vyřazení majetku z obchodního majetku),
 • převody nemovitostí z pohledu daně z příjmů a DPH – stavba jako součást pozemku, převody nemovitosti, převody ostatního majetku, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení,
 • inventarizační rozdíl (manko) z pohledu daně z příjmu a DPH,
 • osvobozené příjmy a jejich oznamovací povinnost z pohledu daně z příjmů,
 • plnění osvobozená od DPH,
 • bezúplatné příjmy (plnění) a jejich dopad na daň z příjmů,
 • plnění bez úplaty z pohledu DPH,
 • zaměstnanecké benefity,
 • technické zhodnocení najatého majetku provedené nájemcem,
 • další problematika z oblasti daně z příjmů a DPH dle zájmů účastníků semináře.

Aktuální informace a upozornění na změny pro rok 2019:

 • stručný přehled změn v oblasti daně z příjmu pro rok 2018 včetně upozornění na změny v roce 2019,
 • změny v oblasti DPH účinné od 1. 1. 2019 včetně upozornění na další změny pro rok 2019 (daňový balíček, sazbová novela),
 • vybraná sdělení MF ČR a GFŘ pro oblast daně z příjmů a DPH,
 • vybrané zápisy z jednání Koordinačních výborů Komory daňových poradců,
 • vybrané rozsudky týkající se daně z příjmů a DPH (judikatura NSS a SDEU).

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

 

Lektoři:

Ing. Dagmar Fitříková - podniká jako daňový poradce se specializací na daň z přidané hodnoty s mnohaletou praxí ve státní správě na úseku DPH. V současné době působí v poradenské firmě ABC Taxes, s.r.o. v Ostravě a věnuje se lektorské a publikační činnosti zaměřené na problematiku DPH.

Ing. Christian Žmolik - absolvent ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, obor národohospodářství. Působil jako metodik daně z příjmů právnických osob ve státní správě. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční. Držitel certifikátu v oblasti výzkumu a vývoje. Nyní pracuje jako daňový poradce ve společnosti ABC.TAXES, s.r.o.

 

V ceně semináře jsou pracovní materiály a občerstvení.

 

(Mar)

Mohlo by Vás zajímat