Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Přednáškový sál
Lektoři Bc. Elen Vontorková
Termín přihlášení 1. 12. 2017
Cena na osobu 1400
DPH vč. DPH
Kontakt Blanka Lipowská
558 387 152, 602 359 239
kurzy@trisia.cz

Roční zúčtování daně za rok 2017

8. 12. 2017 od 09.00 do 13.00 hodinPřednáškový sálDaň z příjmů ze závislé činnosti 2017 a 2018
Na semináři budete upozorněni na problematické okruhy ve zdaňování fyzických osob a seznámeni s novelami pro rok 2017 a 2018.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro podnikatele, zaměstnavatele, účetní a všechny zabývající se a účtováním mezd a personální oblastí.

Obsah kurzu

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2017

 • Kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, co musí předložit
 • Kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, dodatečně vyplacené dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani
 • Náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani a žádost o provedení ročního zúčtování

 

Výpočet ročního zúčtování:

 • Výpočet celoročního základu daně
 • Odpočet nezdanitelných částek vč. změn platících již pro rok 2017

 

        Správné uplatnění částky daňového zvýhodnění na dítě při výpočtu ročního   

        zúčtování za rok 2017 vzhledem ke změně výše daňového zvýhodnění v průběhu roku

 • Daňové zvýhodnění formou slevy na dani, formou ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu

 

Povinnosti plátce daně:

 • Lhůta pro výpočet ročního zúčtování, vyplacení přeplatku na dani, doplatku na ročním daňovém bonusu
 • Vedení mzdových listů, uvedení údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 • Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění a potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce
 • Povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou zvláštní sazbou
 • Záloha na daň a zvláštní sazba daně, rozdíly a praktické využití

Informace o připravovaných, případně již schválených změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2017 a od r. 2018:

 

Dotazy, diskuse

 

 

(Puc)