Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Kontakt Petr Bielesz
558 387 113, 602 614 537
dotace@zakulturnitrinecko.cz

Úvod do permakulturních zahrad

17. 3. 2018 od 09.30 do 11.30 hodinLoutkový sál
Permakultura je aktuální trend, nový způsob jak si vytvořit a upravit zahradu, která bude trvale udržitelná a stále se obnovující. Využívá přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu. Připravte svou zahradu na sezónu nově, neotřele, ekologicky a hospodárně.
Obsah:

- Historie, principy a zásady permakultury.
- Jak udržet a zvyšovat úrodnost půdy.
- Koloběh živin. 
- Jaké druhy rostlin jsou vhodné k výsadbě.
- Trvalá udržitelnost hospodaření a bydlení.
- Pěstování ve městě.

Formou diskuse se seznámíte s možnostmi jak permakulturu efektivně využít ve vašem životě.

A co vlastně permakultura je?
Je to návod, technika, způsob myšlení a životní styl v jednom. Spojuje dobré bydlení, estetiku a bezpečnou produkci potravin. To úplně nejlepší na permakultuře je, že se nesnaží lidi nutit k něčemu jen proto, že je to dobré pro životní prostředí. Všechny permakulturní techniky jsou obvykle levnější než ty ostatní, jsou snadno aplikovatelné, pochopitelné a díky nim šetříte čas, práci a peníze. Je to taková malá revoluce, která začíná u vašeho domu nebo na balóně, ale má sílu změnit svět. Základními principy jsou respektování přírodních zákonů, využití místně dostupných zdrojů, rozmanitost a originalita, produkování jen recyklovatelného odpadu, snaha učinit život radostnějším a jednodušším a etické zacházení s přírodními zdroji.


Lektoři: Alena a Milan Suchánkovi

Alena je zahradnice, lektorka, spisovatelka a projektová manažerka. Učí permakulturu a připravuje knihy o české permakultuře a ekonomice pro život.
Milan je umělecký truhlář, designér, výtvarník, divadelník, literát, muzikant, manažer, vynálezce a recyklátor. Jako produkční divadla Husa na provázku si vyzkoušel i profesionální hraní.
Oba jsou diplomovaní permakulturní designéři a zakladatelé permakulturní akademie a designerského studia.


(Puc, Bie)
Vstupné: 200 Kč