Logo
 
 
Informace o akci
Délka představení 90 minut

Sexuální a reprodukční zdraví

15.02.2016pro SŠ
Přednáška a beseda s MUDr. Radimem Uzlem, CSc, která zábavnou formou prezentuje problematiku sexuální výchovy.
Lékař sexuolog a ředitel Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, člen výboru Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, člen zahraničních odborných spol.: European Association of Contraception a International Society of Abortion Doctors (ISAD).
Společnost pro plánování  rodiny a sexuální výchovu, jejímž je ředitelem, je členem International Planned  Parenthood Federation (IPPF). Je externím učitelem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Doktor Uzel je známý nejen svým osobitým smyslem pro humor, ale i reálným pohledem a otevřeností, s jakou mluví o otázkách týkajících se sexuologické výchovy. Velmi čtené a vyhledávané jsou jeho články v tisku, knihy i odpovědi na dotazy pokládané prostřednictvím internetové poradny.

Díky účinkování v různých televizních a rozhlasových populárně-naučných pořadech si získal velkou oblibu a obdiv. Za rozhlasový pořad Červené uši obdržel cenu v mezinárodní soutěži vyhlášené Populačním institutem ve Washingtonu. Hlavní odborné zaměření: reprodukční medicína, poruchy plodnosti, plánované rodičovství, antikoncepce, sexuální výchova. Je autorem 85 odborných publikací v tuzemském i zahraničním tisku, kandidát lékařských věd, kapitol ve třech zahraničních monografiích. Každoročně se zúčastňuje desítek přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy.

Přednášená problematika: Plánované rodičovství, úloha sexuality v rozmnožování, antikoncepce, nechtěná těhotenství mladistvých, prevence potratů, prevence sexuálně přenosných chorob včetně HIV/AIDS, zodpovědnost při navazování sexuálních kontaktů, prevence sexuální trestné činnosti především násilných trestných činů a zneužívání dětí a mladistvých.
(šlf)