Logo
 
 
Technické informace
Jeviště rozměry: 6×9 m / 54 m2
kapacita:
Hlediště rozměry: 18×13 m / 234 m2
kapacita: 260 míst
Balkón rozměry: 8 x 13 + 5 x 16,5/ 186,5 m2
kapacita: 106 míst

Společenský sál

Nachází se v přízemí kulturního domu (objekt C). Prostory sálu je možné variabilně měnit v závislosti na pořádané akci. Svou flexibilitou využití je vhodný pro pořádání společenských, vzdělávacích i kulturních programů - kongresy, přednášky, plesy, koncerty, galavečeře, přehlídky aj. Sál je vybaven scénickými světly, zvukovou aparaturou, audio a video technikou, internetem.
Sál tvoří:
- předsálí
- hlavní plocha sálu
- balkón
- jeviště splňující technické požadavky divadelního jeviště, vč. zákulisí