Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Přednáškový sál
Rozsah kurzu 7 hodin
Lektoři Tým lektorů akreditovaný při MSK - Krajském úřadu
Termín přihlášení 4. 5. 2016
Cena na osobu 800
DPH vč. DPH
Kontakt Helena Pajurková
558 387 123, 720 948 415
akce@trisia.cz

Pravidelné školení profesní způsobilosti sk. C • CE • D • DE 11.5.2016

11. 5. 2016 od 07.00 do 13.00 hodinPřednáškový sál
Určeno pro řidiče skupin C a D vč. přívěsu, pro držitele profesních průkazů.Obsah kurzu

Osnova je dána § 11 vyhlášky č. 156/2008 Sb.:

-          Odst. 1: aktuální témata v návaznosti na učební osnovu vstupního školení podle § 47 zákona.

-          odst. 2 písm. a) až j) se zřetelem na nová legislativní opatření a aktuální praxi v oblastech:

a) pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi,

b) dopravní předpisy jiných států,

c) teorie zásad bezpečné jízdy,

d) defenzivní přístup k řízení motorových vozidel,

e) technika současných motorových vozidel,

f) vliv pneumatik na bezpečnost,

g) převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání,

h) základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží,

i) mezinárodní doprava,

j) ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písm. c) a f)

 

 

 

(Puc)

Přihlásit