Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Přednáškový sál
Rozsah kurzu 7 vyučovacích hodin
Lektoři Tým lektorů akreditovaný při MSK - Krajském úřadu
Cena na osobu 800

Pravidelné školení profesní způsobilosti sk. C, CE, D, DE 25.5.2018

25. 5. 2018 od 07.00 do 13.00 hodinPřednáškový sál
Povinné jednodenní školení pro držitele profesních průkazů. Prohloubíte a zaktualizujete si své dosavadní znalosti.

Pro koho je kurz určen

Pro držitele profesních průkazů skupin C a D vč. přívěsu.

Obsah kurzu

Osnova je dána § 11 vyhlášky č. 156/2008 Sb.:

Odst. 1: aktuální témata v návaznosti na učební osnovu vstupního školení podle § 47 zákona.

Odst. 2 písm. a) až j) se zřetelem na nová legislativní opatření a aktuální praxi v oblastech:

a) pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi,

b) dopravní předpisy jiných států,

c) teorie zásad bezpečné jízdy,

d) defenzivní přístup k řízení motorových vozidel,

e) technika současných motorových vozidel,

f) vliv pneumatik na bezpečnost,

g) převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání,

h) základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží,

i) mezinárodní doprava,

j) ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písm. c) a f)

 

(Lip)