Logo
 
 
Informace o akci

Malování před pohádkou aneb soutěž „O nejaktivnějšího kreslíře“

27. 10. 2014 - 17. 5. 2015 v 15.00 hodinKašpárkovy pohádky
Milé děti, milí rodičové,
abychom umocnili Vaše těšení se na pohádku, připravili jsme pro děti soutěž O nejaktivnějšího malíře. A co je třeba pro to udělat? Sledujte naše webové stránky (Soutěže) a facebook Kuliočka, na kterých bude zhruba měsíc před představením uveřejněno téma malování a termín, do kterého je třeba výkres zhotovit a doručit do KD. Téma bude vždy úzce spjato s pohádkou, na kterou se můžete vydat do našeho kulturního domu následující měsíc.
Pravidla soutěže:
• výkres formátu A4 namalovaný volnou technikou na dané téma doma naskenujte a zašlete na adresu  deti@trisia.cz nebo doručte do daného termínu na recepci KD; nezapomeňte uvést jméno, příjmení, věk, telefonní kontakt nebo mailovou adresu
• výkresy budou v den představení vystaveny na panelech ve foyer KD
• po výstavě výkresy naskenujeme a zveřejníme na facebooku Kuliočka
• nejaktivnější malíři se mohou těšit na zajímavé ceny, které jim budou předány před posledním představením letošní sezony, tj. 17. 5. 2015
• pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit obrázky v tisku a v médiích