Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Galerie Na schodech
Kontakt Muzeum TŽ a města Třince Frýdecká 387, 739 61 Třinec
558 535 882
muzeum@trz.cz

Obrazy z prehistorické země

24. 9. 2019 - 13. 11. 2019 od 09.00 do 09.00 hodinGalerie Na schodech
Ukázky obrazových rekonstrukcí pravěkých tvorů.
Výstava představuje tvorbu čtveřice výtvarníků - Pavla Dvorského, Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Vladimíra Rimbaly, kteří se zabývají oborem tzv. vědecké umělecké rekonstrukce.
 
Působí na pomezí mezi oblastmi umění a vědy a spolupracují s odborníky na tvorbě přesných zobrazení prehistorické fauny a flóry i dávných předků člověka. Jejich díla se tak stávají součástí přírodovědných expozic nebo se objevují jako obrazová součást vědeckých publikací.

Autoři tak navazují na práci geniálního českého malíře Zdeňka Buriana, který v ilustracích řady vědeckých i populárně naučných a dobrodružných knih zhmotnil vědecké poznatky o dávném životě na zemi.

Každý z tvůrců pracuje svým osobitým způsobem, všechny však spojuje nejen zájem o prehistorii Země, ale také hluboká úcta k již zmiňovanému malíři Zdeňku Burianovi, jehož dílo bezesporu vždy patřilo a stále patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo ve světě na tomto poli vytvořeno.

Na výstavě tak ožívá svět známých i méně známých živočichů obývajících naši planetu před miliony lety stejně jako v dobách nedlouho před příchodem člověkem.
Vstupné: dospělý 35,- Kč, studenti a důchodci 20,- Kč, děti 16,- Kč a rodinné vstupné 55,- Kč