Logo
 
 
Informace o akci

Za dlouhých zimních večerů

25. 11. 2014 - 11. 1. 2015 v 09.00 hodinVýstavní síň u Makety TŽ
Co dělali lidé na venkově v zimě, když neměli televizi, počítače, knížky a dokonce ani elektrické světlo? Dlouhé zimní večery byly věnovány domácím pracím a pak také odpočinku a zábavě.
Naše vyprávění se snaží o stručný nástin dobového života a zvyků našich předků především na Moravě a ve Slezsku. Naše výstava vám představuje řemesla a činnosti, které lidé v zimě vykonávali a při kterých velmi často pomáhaly i děti. Připomíná také známé i méně známé staré zvyky a obyčeje zimního období a dozvíte se, proč je lidé vykonávali, čemu věřili a jak se děti i dospělí bavili.